sobota, 30 marca 2013

II Niedziela Wielkiego Postu - Świętego Grzegorza Palamasa

Druga Niedziela Wielkiego Postu w UCGK zwana jest niedzielą „oświecającego postu” . Post określony jest w nabożeństwie jako środek zwycięstwa nad grzechem i oświecenia przez łaskę Bożą. W tym dniu Cerkiew czci pamięć św. Grzegorza Pałamy, arcybiskupa Salonik w Grecji, żyjącego w XIV w., wybitnego teologa bizantyjskiego walczącego z herezjami Barlaama i Akindynosa. W dniu tym przypadają czytania Listu do Hebrajczyków, z Ewangelii Św. Łukasza i Świętego Jana.  Na jutrzni dzisiejszej niedzieli czytamy teksty mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa.

www.rehent.pl

Z radością informujemy, że w ostatnim czasie pojawiła się nowa szata strony internetowej Instytutu Regenckiego Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w Przemyślu. Strona otrzymała nową domenę www.rehent.pl oraz nową grafikę, która pozwala szybciej znaleźć potrzebne informacje.  

piątek, 22 marca 2013

Niedziela Triumfu PrawosławiaKościół Chrystusowy jak Oblubienica upiększa się teraz ikonami przedstawiającymi święty wizerunek i wzywa wszystkich do duchowego świętowania: Zejdźmy się w jednomyślności i wierze, radośnie uwielbiając Pana

Stychyra Weczirni (Nieszporów)

Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu nazywa się Niedzielą Triumfu Ortodoksji. Wtedy też wspominane jest zwycięstwo prawosławia nad herezjami. Święto to ustanowione zostało na pamiątkę przywrócenia kultu ikon, jednak związek obchodów tego święta z postem ma charakter czysto przypadkowy i historyczny. W roku 842 w Konstantynopolu zebrał się sobór, na którym uroczyście postanowiono obchodzić w tym dniu zwycięstwo prawdziwej wiary nad licznymi herezjami, które przez kilka wieków niepokoiły Kościół.

Konferencja poświęcona programowi „Żywa parafia”
W Przemyślu, 21 marca, odbyła się konferencja w ramach programu „Żywa parafia” pod hasłem: Parafia- miejscem spotkania z żywym Chrystusem. Ponad czterdziestu uczestników zebrało się w sali parafialnej Soboru Przemyskiego Świętego Jana Chrzciciela. Wśród obecnych byli księża z południowych dekanatów Archidiecezji Przemysko– Warszawskiej (Przemyskiego, Krakowsko-Krynickiego i Sanockiego). Nie zabrakło również wiernych z parafii zaproszonych przez swoich proboszczów.

czwartek, 21 marca 2013

Prawdziwy post"Bóg nie chce próżnego postu, gdyż poszcząc tak dla Boga, nie robisz nic dla sprawiedliwości. Pość zatem dla Boga w taki oto sposób: Nie czyń nic złego w życiu swoim, lecz służ Panu czystym sercem, przestrzegaj Jego przykazań i postępuj według zaleceń Jego, a nie dopuszczaj do serca twego żadnych złych pożądań. Zaufaj Bogu i wierz, że jeśli to będziesz robił, trwał w bojaźni Pańskiej i powstrzymywał się od wszelkiego złego uczynku, będziesz żył dla Boga. A postępując tak zachowasz post wspaniały i miły Panu. 

czwartek, 14 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA WZAJEMNEGO PRZEBACZENIA WIN (seropustna)
17.03.2013 r.                                                                                                                                                                    
1. Ton tygodnia – 8; Ewangelia Zmartwychwstania - 8.
2. Czytania: Rz 13,11-14,4;  Mt 6,14-21.
3. W dzisiejszą niedzielę, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, w naszych parafiach sprawowany jest obrzęd wzajemnego przebaczenia (взаємного прощення). Wieczorem, w niedzielę, w cerkwiach odprawiane są nieszpory połączone z obrzędem przebaczenia sobie win. Głównym gestem jest wzajemne podanie sobie rąk kapłana z wiernymi i wiernych między sobą. W cerkwiach, gdzie nie ma możliwości odprawienia nieszporów, obrzęd przebaczenia odbywa się po Eucharystii.

Przebaczenie (Niedziela Seropustna)

Teraz już tylko kilka dni dzieli nas od początku Postu. Już podczas poprze­dzającego Niedzielę Seropustną, Mięsopustnego Tygodnia dwa dni - środa i pią­tek - wydzielone są jako w pełni "wielkopostne": w dni te nie zaleca się odpra­wiania Liturgii Świętej i cały porządek nabożeństwa nosi już liturgiczne zna­miona Postu. Podczas środowej wieczerni na powitanie Postu śpiewa się taki piękny hymn:
Oto nadeszła wiosna Postu, przyszło światło pokuty! Naprzód, bracia! Oczyszczajmy się od wszystkiego zła wołając do Dawcy Światła: O, kochający ludzi, Chwała Tobie!

poniedziałek, 11 marca 2013

List Pasterski Synodu UCGK

LIST PASTERSKI

Synodu Biskupów Kijowsko-Halickiego Arcybiskupstwa Większego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego do wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli w 70-tą rocznicę tragedii Wołyńskiej


Duchowieństwu, braciom i siostrom zakonnych, wiernym Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i wszystkim ludziom dobrej woli.


niedziela, 10 marca 2013

10 marca - 148 rocznica powstania Hymnu Ukrainy

Ще не вмерла Українa ("Jeszcze Ukraina nie umarła") – hymn państwowy Ukrainy.
Autorem tekstu, napisanego w 1862 roku jest Paweł Czubyński  (Павло Чубинський), etnograf i poeta z Kijowa. Muzykę w 1983 roku skomponował ksiądz Michał Werbycki (Михайло Вербицький), kompozytor i kierownik chórów.

sobota, 9 marca 2013

Niedziela Mięsopustna (O Sądzie Ostatecznym)

Następna niedziela zwie się Niedzielą Mięsopustną, jako że począwszy od niej przepisana zostaje przez Kościół wstrzemięźliwość w spożywaniu mięsa. Rygor ów powinien być rozpatrywany w świetle tego, cośmy powiedzieli powyżej o znaczeniu przygotowania. Cerkiew zaczyna "naginać" nas do wielkiego wysiłku Postu, jaki zainaugurowany zostanie za siedem dni, a licząc się z naszą słabością czyni to powoli i stopniowo.
W wigilię tego dnia, w Sobotę Mięsopustną, zostajemy wezwani przez Kościół do wspominania tych, którzy "zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego". Jest to naprawdę Wielki dzień modlitwy Kościoła za jego zmarłych członków. Aby zrozumieć na czym polega związek Postu z modlitwą za zmarłych winniśmy pamiętać, że chrześcijaństwo jest religią miłości. Chrystus przekazał swoim apostołom nie naukę o osobistym, indywidualnym zbawieniu, lecz dał im nowe przykazanie, by "...miłowali się nawzajem".

67. rocznica pseudosoboru lwowskiego

W tych dniach mija 67. rocznica pseudosoboru lwowskiego (8-10.03.1946), w trakcie którego władza sowiecka zlikwidowała UCGK.

Pseudosobór lwowski - zwołany przez stalinowskie władze ZSRR "sobór" zwolenników likwidacji UCGK, rozpoczęty we Lwowie 8 marca 1946.
W zgromadzeniu tym nie wziął udziału żaden z biskupów greckokatolickich (w większości aresztowanych i wywiezionych). Brały w nim udział 232 osoby, w tym 216 księży. Resztę stanowiły "osoby prywatne" dysponujące głosem doradczym, głównie agenci NKWD.

Wołyń 1943 i aksjologia pojednania

„Otóż my, Polacy, mamy w dorobku modelowy akt pojednania, chlubę naszej i europejskiej historii – list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku. Zawiera on aksjologiczną esencję pojednania: jest deklaracją bezwarunkową (biskupi nie stawiają żadnego warunku powiedzeniu „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”); wyrażone w nim zobowiązanie jest aktem zaufania i było oczywiście związane z ryzykiem odrzucenia przez drugą stronę (i rzeczywiście, na reakcję niemieckich biskupów katolickich trzeba było parę lat poczekać…).

wtorek, 5 marca 2013

Finał Archidiecezjalnego Konkursu WiedzyW sobotę 2 marca Komisja Katechetyczna przeprowadziła finałowy etap Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy. Tematem konkursu był: Sakrament Chrztu. Chrzest Rusi-Ukrainy. Komisja pragnęła nabliżyć młodego Ukraińca-grekokatolika do wydarzeń, które wyznaczają szlak pokoleniom, którym i my podążamy. Uświadomić znaczenie Chrztu Rusi-Ukrainy i na tym budować tożsamość współczesnego grekokatolika, który czerpie ze źródła Chrztu Włodzimierzowego. Oprócz tego komkurs pomógł pogłębić wiedzę o Sakramencie Chrztu oraz zapoznać się z nowym Katechizmem UCGK – Chrystus naszą Paschą.

piątek, 1 marca 2013

Powrót do Ojca. Niedziela o Synu Marnotrawnym"Przez głupotę moją oddaliłem się od Ciebie i pospołu z grzesznikami roztrwoniłem bogactwa, któreś Ty mi dał. Wołam teraz, Ojcze, wraz z Synem Marnotrawnym: zgrzeszyłem wobec Ciebie, lecz Ty przyjmij mnie teraz kajającego się i niech będę jednym z Twych sług"
                     Kondakion

Kolejną niedzielą przygotowawczą do Wielkiego Postu jest Niedziela o Synu Marnotrawnym. Fragmentem Ewangelii czytanym tego dnia (Łk 15,11-32) jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym.