sobota, 20 listopada 2010

Parafia Komańcza

Cerkiew parafialna pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej
 
Adres cerkwi:
38-543 Komańcza 173
 
Adres parafii:
 38-543 Komańcza 173
Telefon (013) 4677140
 

 
Rys historyczny:
 
W okresie międzywojennym parafia w Komańczy wchodziła do składu dekanatu łupkowskiego diecezji przemyskiej. Cerkiew drewniana zbudowana w 1805 r., odnowiona w 1919 r. W 1938 r. parafia w Komańczy liczyła 2138 wiernych. W czasie II Wojny Światowej proboszczem był ks. Orest Wenhrynowicz, który zmarł w 1947 r. Pierwszym duszpasterzem po II Wojnie Światowej w Komańczy był ks. Emilian Kaleniuk, który od 1947 r. aż do 1961 r. odprawiał tu nabożeństwa greckokatolickie (zmarł w Komańczy 10 czerwca 1961 r.). Można więc uważać, że parafia w Komańczy jest jedyną greckokatolicką parafią w Polsce, która działa nieprzerwanie od swego powstania. Następcą ks. Kaleniuka był ks. Zenon Złoczowski, który pracował w miejscowej parafii w latach 1961-1968. W 1963 r. świątynia w Komańczy została odebrana grekokatolikom i przekazana Polskiemu Autokefalicznemu Kościółowi Prawosławnemu (spłonęła w 2006 r.), co zmusiło miejscowych wiernych do budowy następnej świątyni. W 1985 r. rozpoczęto budowę nowej cerkwi greckokatolickiej. Władze nie zgodziły się jednak na całkiem nowy budynek, toteż przeniesiono do Komańczy zniszczoną drewnianą cerkiew z Dydyniec pod Sanokiem i ustawiono ją jako zwieńczenie na wcześniej zbudowanym murowanym „fundamencie". Budowę ukończono w 1988 r. W 1990 r. z inicjatywy ks. Jana Pipki przy cerkwi powstało muzeum życia codziennego Łemków.
 
Kolejnymi duszpasterzami byli: ks. Teodor Sawka (1969-1971, ks. mitrat Teodor Majkowicz, ks. Bazyli Czerwinczak (1972-1975), o. Jarosław Madzelan MSU (1975-1977), ks. Zenon Drozd (1977-1978), ks. Stanisław Mucha (1978-1985). W latach 1985-2002 proboszczem był ks. Jan Pipka. Wikariuszem w 1992 r. był ks. Juliusz Krawiecki, zaś w latach 1993-1994 ks. Vasile Stoica, 1994-1996 - ks. Piotr Gaborczak, następnie ks. Jan Mariak (1996-1997). Od 1999 r. w parafii w Komańczy pracuje ks. Andrzej Żuraw, najpierw jako wikariusz, a od 2002 r. jako administrator. W latach 2001-2002 wikariuszem był ks. Jan Hałuszka, zaś wikariuszem od 1 września 2005 r. do 19 sierpnia 2010 r. był ks. Bogdan Kiszko.Od 20 sierpnia 2010 roku do 13 stycznia 2014 wikariuszem był ks. Krzysztof Błażejewski.
 
 
Porządek Mszy św.:
niedziele: 8:00
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 8:00, 17:00
 
Odpusty w parafii: 14 października (Pokrowa)
 
 
Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: od 1870 r.
Księgi Małżeństw: od 1901 r.
Księgi Zmarłych: od 1930 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz