sobota, 20 listopada 2010

Parafia Ustrzyki Dolne

  Cerkiew parafialna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

  Adres cerkwi:
  38-700 Ustrzyki Dolne; ul. Szkolna 7
   
  Adres parafii:
   38-503 Mrzygłód; Hłomcza 50
   
  Rys historyczny:
              Parafia w Ustrzykach Dolnych do 1947 r. wchodziła do składu ustrzyckiego dekanatu diecezji przemyskiej. W 1938 r. w Ustrzykach Dolnych mieszkało 1042 grekokatolików. Ostatnim proboszczem przed II Wojną był ks. Dymitr Panasewicz. Murowana cerkiew pod wezwaniem św. Michała i Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zbudowana została w 1847 r. z cegły i otynkowana. Świątynia dwudzielna, z prezbiterium zamkniętym półkoliście i prostokątną nawą szerszą od prezbiterium, należy do cenniejszych przykładów murowanej architektury cerkiewnej na terenie Polski południowo-wschodniej. W latach międzywojennych przeprowadzono wymianę dachu, na drewniane gonty nałożono blachę i dobudowano centralna kopułę. W 1937 r. przeprowadzono całkowity remont świątyni, przemalowano wnętrze. Znajdująca się w cerkwi ikona Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy uzyskała ze Stolicy Apostolskiej status sanktuarium. Okoliczna ludność nawiedzała ustrzyckie sanktuarium Maryjne aż do roku 1942. Po regulacji granic w 1951 r. cerkiew była w dobrym stanie i przez około rok służyła jako kościół rzymskokatolicki. Po opuszczeniu cerkwi przez łacinników, władze miasta przeznaczyły cerkiew na magazyn materiałów budowlanych i części rolniczych. Z czasem liczba wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego wzrosła tak, że miejscowy kościół nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. Wówczas zlikwidowano magazyn, a z cerkwi utworzono ponownie łacińską świątynię. Jednak po niedługim czasie, przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego zorientowali się, iż koszt adaptacji i remontu zrujnowanej świątyni jest zbyt wysoki, postanowili więc wybudować nowy kościół. W tej sytuacji wiosną 1985 r. z inicjatywy ks. mitrata Teodora Majkowicza i niewielkiej garstki wiernych Kościoła Greckokatolickiego rozpoczęto prace remontowe. Otwarcie i poświęcenie świątyni nastąpiło 22 grudnia 1985 r. Pierwszym duszpasterzem był ks. mitrat Teodor Majkowicz. Kolejnym proboszczem został ks. Jan Łajkosz (1990-1995).W 1997 r. zrekonstruowano dzwonnicę, zamontowano dzwony pochodzące ze wsi Romanowa Wola, gdzie były zakopane przez 50 lat, a dzięki jednemu z byłych mieszkańców wsi Józefowi Dawidowi zostały odnalezione. Kolejny poważny remont został przeprowadzony jesienią 2002 r., wówczas to nastąpiła wymiana zewnętrznych tynków, dachu świątyni i odwodnienie fundamentów, remont został zrealizowany dzięki ofiarności ks. abp Jana Martyniaka. Na przełomie wiosny i lata 2005 r. staraniem ks. Ireneusza  i wiernych wykonano elewację zewnętrzną świątyni, odnowiono zniszczoną polichromię i wewnętrzne tynki, dokończono budowę ogrodzenia świątyni wraz z bramą wejściową. Uroczystego poświęcenia odnowionej świątyni dokonał metropolita abp Jan Martyniak w święto Zaśnięcia NMP w 2005 r. Na przełomie lat 2006-2007 wymieniono okna świątyni, które zostały sfinansowane z funduszy MSWiA i bezcennej pomocy pani Stanisławy Staeven - Naczelnika Wydziału Funduszu Kościelnego.
  Proboszczem parafii był ks. Ireneusz Kondrów. 17 sierpnia 2009 r. ks. Roman Kiłyk został mianowany wikariuszem tejże parafii, a od 27 kwietnia 2010 r. do 5 sierpnia 2013 r. był jej administratorem. Od 6 sierpnia 2013 r. proboszczem parafii jest ks. Mikołaj Kostecki. 
   
  Do parafii należą: Berezka, Bereźnica, Chmiel, Czarna Górna, Dźwiniacz, Glinne, Hoszów, Huzele, Lesko, Leszczowate, Łobzew, Olszanica, Ropienka, Rudenka, Skorodne, Teleśnica, Uherce Mineralne, Ustjanowa Dolna, Wola Matiaszowa, Zatwarnica, Żłobek
   
  Porządek Mszy św.:
  niedziele i święta: 11:15
  w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 10:30
   
  Księgi metrykalne:
  Księgi Chrztów: od 1990 r.
  Księgi Małżeństw: od 2004 r.
  Księgi Zmarłych: od 1991 r.

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz