sobota, 20 listopada 2010

Parafia Polany

Cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Jana Chryzostoma


 
 
Adres cerkwi:
38-232 Krempna; Polany
 
Adres parafii:
38-543 Komańcza 173
Telefon: (013) 467-71-40
 
Porządek Mszy św.:
niedziele i święta: 11:45
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 11:45
 
Odpusty w parafii: 26 listopada
   
Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: od 1991 r.
Księgi Małżeństw: od 1991 r.
Księgi Zmarłych: od 1991 r.
 
Rys historyczny:

Wzmianki o Polanach pochodzą z XVI wieku, kiedy to Polany były własnością do Mikołaja Stadnickiego. Osobliwością wsi jest pochodząca z 1914 roku druga co do wielkości na Łemkowszczyźnie  murowana cerkiew pw. św Jana Złotoustego. 

W czasie II wojny światowej wieś i cerkiew ulegają poważnym zniszczeniom. Po Akcji "Wisła" w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych mieszkańcy bezskutecznie starają się o pozwolenie na remont cerkwi u odpowiednich ówczesnych władz. Dopiero utworzenie parafii prawosławnej otwiera drogę do odbudowy świątyni. Na początku  lat siedemdziesiątych pojawiają się ostre konflikty pomiędzy wspólnotą prawosławną  a rzymskokatolicką na tle użytkowania i prawa do własności świątyni. W efekcie od 13 lutego 1972 roku cerkiew była użytkowana wyłącznie przez Kościół rzymskokatolicki. Wspólnota prawosławna do 1989 roku modliła się pod murem świątyni. 

Kres konfliktowi położyło reaktywowanie Parafii Greckokatolickiej w 1991 roku i rozpoczęcie nabożeństw  w 1992 roku.
 
Duszpasterze:
 
Ks. Krawiecki Juliusz - 1992 - 2001,
Ks. Janusz Nahacz - 2001-2002 - administrator,
Ks. Andrzej Żuraw - od 1 września 2004 roku - administrator,
Ks. Bogdan Kiszko - od 1 września 2005 roku do 19 sierpnia 2010 roku - wikariusz,
Ks. Krzysztof Błażejewski - od 20 sierpnia 2010 roku do 13 stycznia 2014 roku - wikariusz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz