sobota, 20 listopada 2010

Parafia Wysoczany

Cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Paraskewy
 
Adres cerkwi:
38-542 Rzepedź; Wysoczany
 
Adres parafii:
38-542 Rzepedź; Mokre 119
 
Telefon (013) 462-90-21

 
Rys historyczny:
Cerkiew w Wysoczanach do 1947 r. była częścią parafii w Płonnej i wchodziła do składu bukowskiego dekanatu diecezji przemyskiej. Od 1934 r. wchodziła do składu Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny W 1936 r. w Wysoczanach mieszkało 412 grekokatolików. Ostatnim proboszczem przed II wojną światową był ks. Włodzimierz Koleński. Cerkiew w Wysoczanach wysadzono w czasie II wojny światowej. Pierwotna, nie istniejąca dziś, cerkiew pochodziła z 1805 roku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1433 roku.

Cmentarz pochodzi z1512 roku. Od 1805 do 1990 roku, cmentarz był zarośnięty drzewami i krzewami. Obecnie istnieje tylko kilka kamiennych grobów.

Nowa murowana cerkiew została zbudowana w 1994 r., W dzień Św. Paraskewy poświęcona przez abp. Jana Martyniaka. Od tego czasu zaczęto odprawiać tam regularne nabożeństwa. W cerkwi znajduje się nowy ikonostas wykonany przez Władysława Sowę, ikony namalowane zostały przez Halinę Krogulecką. Przez wiele lat do Wysoczan dojeżdżał z Komańczy ks. Jan Pipka (1996-2002).

Zewnętrznie dwudzielna, pokryta dwupołaciowymi dachami kalenicowymi, pobitymi blachą. Nawa zwieńczona pozorną sygnaturą z krzyżem, do prezbiterium dostawiona zakrystia. W 2005 roku, w cerkwi zostały częściowo wykonane polichromie. Przed cerkwią stoi parawanowa dzwonnica ze współczesnymi dzwonami.

Od 24 marca 2002 r. do 22 sierpnia 2007 r. administratorem parafii w Wysoczanach był ks. Jan Hałuszka, który dojeżdżał tu z Mokrego.

Od 23.08.2007r. do 14.11.2011r. proboszczem był ks. Jarosław Wienc. 26 września 2011 roku na weczirni święta Podwyższenia Krzyża Świętego został poświęcony nowy przycerkiewny krzyż, który stanął na miejscu gdzie stała stara cerkiew. Cerkiew i krzyż przypomina wiernym o miejscu skąd od wieków płynie modlitwa do Trójjedynego Boga.

Od 15.11.2011 roku do 20.08.2012 roku - administratorem parafii był ks. Jarosław Czuchta.

Od 21 sierpnia 2012 roku administratorem parafii  jest ks. Bogdan Kiszko…
 


Porządek Mszy św.:
niedziele i święta: 8:30
w święta, nie będące dniami wolnymi od pracy: 8:30
 
Odpusty w parafii: 10 listopada
 
Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem
Księgi Małżeństw: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem
Księgi Zmarłych: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz