sobota, 31 marca 2012

Sobota Akatystu – Pochwała Bogurodzicy

O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy twoi, niesiemy Ci, Bogurodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali: Witaj, Oblubienico Dziewicza.
KONDAKION 1

Dziś, w piątą sobotę Wielkiego Postu, zwaną Sobotą Akatystu Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka oddaje szczególną cześć Matce Bożej. W świątyniach odprawiane jest uroczyste nabożeństwo Akatyst ku czci Bogurodzicy.

wtorek, 27 marca 2012

Pierwsza rocznica intronizacji Patriarcha Światosława

 „Dziś dziękuję Panu Bogu za Jego pomoc, za Jego opiekę nad naszą Cerkwią, która przez rok mnie nie opuszczała. A wszystkim wam dziękuję za wspólną modlitwę”, - powiedział Wielce Błogosławiony Światosław (Szewczuk), Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, podczas homilii wygłoszonej w Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie, w rocznicę swojego wyboru na Patriarcha.
23 marca 2011 r. wyborczy Synod Biskupów UCGK wybrał nowego Zwierzchnika Cerkwi, a 25 marca wybór ten pobłogosławił Papież Benedykt XVI. 27 marca (w III Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Pokłonu Krzyżowi) odbyła się uroczysta intronizacja Patriarchy Światosława w Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie.
za: www.grekokatolicy.pl

poniedziałek, 19 marca 2012

Minęła III Niedziela Wielkiego Postu w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej

III Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej jako Niedziela Pokłonu Krzyżowi (Chrestopoklinna). W tym dniu wierni oddają w cerkwiach cześć krzyżowi Chrystusa.
W czasie Liturgii podczas śpiewu specjalnego troparionu „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy ", ozdobiony krzyż wynoszony jest na środek świątyni. Następnie wierni klękając całują go. Adoracja krzyża jest przypomnieniem zbawczej śmierci Jezusa, który ofiarował samego siebie z miłości do człowieka i chce każdego do siebie przyciągnąć. W połowie Wielkiego Postu ma stanowić także umocnienie w trudzie pokuty, który zakończy się radosnym świętowaniem, podobnie jak męka Chrystusa została zwieńczona zmartwychwstaniem i odkupieniem. Krzyż pozostaje na środku cerkwi do piątku. Po godzinach kanonicznych uroczyście wnosi się go do ołtarza.
Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka jest najliczniejszym spośród ponad 30 katolickich Kościołów wschodnich. Liczy ok. 7 mln wiernych na całym świecie. Kościół ten jest w jedności z biskupem Rzymu i uznaje jego prymat. W Polsce jest ok. 150 tys. grekokatolików.

piątek, 16 marca 2012

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w Kościele Wschodnim

Post jest to ustanowiony przez Kościół okres gorliwej modlitwy, pokuty, rezygnacji z przyjmowania pokarmów mięsnych i wystrzeganie się zabaw, gier itp. Wielki Post w liturgii Kościołów wschodnich jest wspomnieniem czterdziestu lat wędrówki Żydów przez pustynię oraz czterdziestu dni postu Jezusa na pustyni, a także oczekiwaniem na wejście do Ziemi Obiecanej.
Znakiem postu jest dekoracja świątyni na czerwono, śpiewanie pieśni o smętnych melodiach, więcej jest recytacji niż śpiewu oraz odmienne bicie w dzwony. Msza św. w Kościołach wschodnich to radosna celebracja Zmartwychwstania Chrystusa, to radość i światło, a to nie harmonizuje ze łzami żalu, pokutą i czerwienią, dlatego nie może być odprawiana we wszystkie dni Wielkiego Postu. Celebruje się ją tylko w soboty i niedziele, bo to są dni świąteczne, w inne dni odprawia się tzw. liturgię "Uprzednio Poświęconych Darów", ustanowioną w VI w. przez papieża św. Grzegorza Wielkiego. W Kościele katolickim jest odprawiana tylko w Wielki Piątek. Aby na trudnej czterdziestodniowej drodze nie ustać, potrzebny jest pokarm - Komunia św., dlatego w środy i piątki Wielkiego Postu, w czwartek piątego tygodnia postu i w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia odprawia się liturgię z "Uprzednio Poświęconych Darów" (w 692 roku na Synodzie Trullańskim w kanonie 52. postanowiono, iż we wszystkie dni Wielkiego Postu oprócz sobót i niedziel i świętego dnia Zwiastowania Pańskiego, nie sprawuje się innej Liturgii, jak tylko Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów). Chociaż 52 Kanon nie zabrania sprawowania Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów każdego powszedniego dnia w Wielkim Poście, to również i nie nakazuje. W dzisiejszych czasach jest możliwość jej sprawowania w innych dniach, np. w przypadkach chociażby rekolekcji młodzieży szkolnej, czy też wiernych. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów różni się od pełnej Mszy św. tym, że nie ma w niej Liturgii Eucharystycznej, a Komunii św. udziela się z konsekracji niedzielnej.

niedziela, 11 marca 2012

Wielkopostna modlitwa św. Efrema Syryjczyka

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости й любови даруй мєні, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амíнь.
  Молитва св. Єфрема

Spośród wszystkich wielkopostnych hymnów i modlitw jedną można uznać za, w szczególnym tego słowa znaczeniu, wielkopostną. Jest to modlitwa, której autorstwo tradycja przypisuje jednemu z wielkich nauczycieli duchownego życia - św. Efremowi Syryjczykowi.

czwartek, 8 marca 2012

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka wyraża gotowość pojednania z Rosyjską Cerkwią Prawosławną

„Reżim stalinowski wykorzystał Rosyjską Cerkiew Prawosławną do likwidacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Jednak duchowieństwo rosyjskie dotychczas nie przeprosiło grekokatolików za przywłaszczenie całego ich majątku w latach powojennych”. Takie słowa wypowiedział Patriarcha UCGK Światosław (Szewczuk) w wywiadzie dla gazety „Dzień”.
 „Moim zdaniem, zdolność do skruchy jest oznaką żywego chrześcijańskiego sumienia, jest nieodzownym warunkiem dla tak zwanego uzdrowienia pamięci. Dla przykładu, odbyła się wzajemna skrucha i wzajemne przebaczenie między naszą Cerkwią, a Polskim Kościołem Rzymskokatolickim. Przeżyliśmy unikalną chwilę, która mam nadzieję, że będzie jeszcze zgłębiona (…). Wiem, że Episkopat Polski pragnie mieć podobny akt wzajemnego pojednania z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Kiedy toczą się rozmowy o tym, za co powinna przeprosić Rosyjska Cerkiew Prawosławna Polski Kościół to z tego wynikają trudności – zaznaczył Patriarcha.

poniedziałek, 5 marca 2012

Druga sobota Wielkiego Postu Dniem Pamięci za dzieci, które zginęły w wyniku aborcji.

W drugą sobotę Wielkiego Postu, 10 marca 2012 r., Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka już po raz trzeci w szczególny sposób będzie modlić się w intencji dzieci, które zginęły w wyniku aborcji (Decyzja Synodu Biskupów Cerkwi Greckokatolickiej na Ukrainie, w imieniu którego ówczesny Patriarcha Lubomyr Huzar zwrócił się do wiernych o szczególną modlitewną pamięć tego dnia za dzieci, które zginęły w wyniku aborcji).

sobota, 3 marca 2012

WIELKI KANON POKUTNY ŚW. ANDRZEJA Z KRETY

W pierwszych czterech dniach Wielkiego Postu odczytywany jest fragmentami Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety, a w czwartek piątego tygodnia postu czytany jest w całości. Nabożeństwo znane jest z tego, że po każdym troparionie przypisuje się czynienie trzech pokłonów, ale zwyczajem Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi czyni się tylko jeden do samej ziemi podczas wezwania: „Zmiłuj się nade mną, Boże zmiłuj się nade mną" .

piątek, 2 marca 2012

„Żywa parafia miejscem spotkania z żywym Chrystusem”.

Na terenie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, w Węgorzewie (29 lutego) i w Przemyślu (1 marca), odbyły się robocze spotkania duchowieństwa i wiernych na temat „Żywa parafia miejscem spotkania z żywym Chrystusem”. Wstępne słowo do zebranych skierował Arcybiskup Jan (Martyniak) Metropolita Przemysko-Warszawski. Nakreślił w nim historię programu nowej ewangelizacji w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a także przybliżył kierunki pracy Cerkwi w odniesieniu do parafii na najbliższy czas. A są to: Słowo Boże i Katechizacja, liturgia i modlitwa, służba bliźniemu, wspólnota-jedność i Duch misyjny.