poniedziałek, 19 marca 2012

Minęła III Niedziela Wielkiego Postu w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej

III Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej jako Niedziela Pokłonu Krzyżowi (Chrestopoklinna). W tym dniu wierni oddają w cerkwiach cześć krzyżowi Chrystusa.
W czasie Liturgii podczas śpiewu specjalnego troparionu „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy ", ozdobiony krzyż wynoszony jest na środek świątyni. Następnie wierni klękając całują go. Adoracja krzyża jest przypomnieniem zbawczej śmierci Jezusa, który ofiarował samego siebie z miłości do człowieka i chce każdego do siebie przyciągnąć. W połowie Wielkiego Postu ma stanowić także umocnienie w trudzie pokuty, który zakończy się radosnym świętowaniem, podobnie jak męka Chrystusa została zwieńczona zmartwychwstaniem i odkupieniem. Krzyż pozostaje na środku cerkwi do piątku. Po godzinach kanonicznych uroczyście wnosi się go do ołtarza.
Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka jest najliczniejszym spośród ponad 30 katolickich Kościołów wschodnich. Liczy ok. 7 mln wiernych na całym świecie. Kościół ten jest w jedności z biskupem Rzymu i uznaje jego prymat. W Polsce jest ok. 150 tys. grekokatolików.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz