piątek, 2 marca 2012

„Żywa parafia miejscem spotkania z żywym Chrystusem”.

Na terenie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, w Węgorzewie (29 lutego) i w Przemyślu (1 marca), odbyły się robocze spotkania duchowieństwa i wiernych na temat „Żywa parafia miejscem spotkania z żywym Chrystusem”. Wstępne słowo do zebranych skierował Arcybiskup Jan (Martyniak) Metropolita Przemysko-Warszawski. Nakreślił w nim historię programu nowej ewangelizacji w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a także przybliżył kierunki pracy Cerkwi w odniesieniu do parafii na najbliższy czas. A są to: Słowo Boże i Katechizacja, liturgia i modlitwa, służba bliźniemu, wspólnota-jedność i Duch misyjny.
Na spotkaniu ks. Paweł Potoczny wygłosił referat na temat „Rok wiary i świętych Sakramentów w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej – propozycje akcji duszpasterskich.” Następnie przystąpiono do prac w grupach nad tematami: Boże Słowo i Katechizacja oraz liturgia i modlitwa, które koordynował Wikariusz Generalny Przemysko-Warszawskiej Archidiecezji  ks. Mitrat Eugeniusz Popowicz.
W spotkaniach udział wzięło ponad 80 osób (42 w Węgorzewie i 41 w Przemyślu) wiernych i duchowieństwa Przemysko-Warszawskiej Archidiecezji. Wypracowano wiele propozycji, które mają pomóc w krzewieniu wiary.
Archidiecezja Przemysko-Warszawska planuje już następne spotkania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz