poniedziałek, 5 marca 2012

Druga sobota Wielkiego Postu Dniem Pamięci za dzieci, które zginęły w wyniku aborcji.

W drugą sobotę Wielkiego Postu, 10 marca 2012 r., Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka już po raz trzeci w szczególny sposób będzie modlić się w intencji dzieci, które zginęły w wyniku aborcji (Decyzja Synodu Biskupów Cerkwi Greckokatolickiej na Ukrainie, w imieniu którego ówczesny Patriarcha Lubomyr Huzar zwrócił się do wiernych o szczególną modlitewną pamięć tego dnia za dzieci, które zginęły w wyniku aborcji).

Zgodnie z liturgiczną tradycją Kościoła Wschodniego druga, trzecia oraz czwarta sobota Wielkiego Postu są dniami liturgicznego wspomnienia wszystkich zmarłych. W Wielkim Poście, w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Chrystusa, ludzka śmierć nabiera innego wymiaru. Nie jest już ona tragicznym i całkowitym zakończeniem ludzkiego życia, ale ukazuje się ona nam, jak przejście do wiekuistego życia w Chrystusie Zmartwychwstałym. Oczekując na Paschę Chrystusową, modlitewnie wspominamy naszych zmarłych, którzy żyją w Chrystusie.

„Jeszcze modlimy się Boże za dzieci, umyślnie zabitych w łonie matki, a także za tych, którzy stali się ofiarami ludzkich działań i eksperymentów, nie przyjąwszy Sakramentu Chrztu, Ty sam ochrzcij je Panie w morzu miłosierdzia Twojego i nie pozbaw ich Twego Bożego światła oraz Królestwa Niebieskiego.”
„Panie Boże, Zbawienie Twoich sług , Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale chcesz żeby on nawrócił się i żył. Sam i dzisiaj zmiłuj się nad Twoimi sługami – matkami i ojcami, z woli których dopuszczono się aborcji oraz nad wszystkimi, którzy przyczynili się do grzechu umyślnego dzieciobójstwa. Daruj im łaskę skruchy, przebaczenia oraz pojednania ich z Twoją Świętą Cerkwią.” 

 za:  www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz