sobota, 20 listopada 2010

Parafia Mokre


Cerkiew parafialna pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

Adres cerkwi:
 
38-542 Rzepedź; Mokre 119
 
Adres parafii:
 
38-542 Rzepedź; Mokre 119

Telefon: (013) 462-90-21

    

Rys historyczny:
 
W okresie międzywojennym Mokre wchodziło do składu parafii w Morochowie dekanatu sanockiego, a następnie do dekanatu bukowskiego diecezji przemyskiej, od 1934 r. do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Cerkiew drewniana pod wezwaniem Ofiarowania Pańskiego zbudowana została w 1837  lub 1854 r. W 1936 r. w Mokrem mieszkało 627 grekokatolików. Ostatnim proboszczem był ks. Mikołaj Rybak.

Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w latach 1946-47 w Mokrem pozostało niewiele rodzin. Cerkiew parafialna stała opuszczona, później przez jakiś czas odprawiano w niej nabożeństwa rzymskokatolickie. W 1961 roku cerkiew została przekazana Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu. Wierni na swoje nabożeństwa uczęszczali do Komańczy oddalonej o ponad 20 km. Po 1956 r. powraca część dawnych mieszkańców. Stopniowo nawiązują się kontakty towarzyskie, a z czasem i rodzinne, między nowymi osadnikami i dawnymi mieszkańcami. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku ks. Jan Pipka wraz z wiernymi zawiązał Komitet Budowy Cerkwi w Mokrem. W 1991 roku, mimo różnych trudności, wierni z wielkim entuzjazmem rozpoczęli budowę cerkwi. 20 sierpnia 1992 roku odbyła się główna uroczystość poświęcenia cerkwi. W Boskiej Liturgii uczestniczył Biskup przemyski Jan Martyniak, któremu towarzyszył biskup pomocniczy archieparchii lwowskiej Julian Woronowski oraz licznie zgromadzone duchowieństwo wraz z setkami wiernych z Polski, Ukrainy i zagranicy. Podczas Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny, wkładając w to całe swoje serce.

We wnętrzu cerkwi znajduje się piękny trójstrefowy ikonostas z 1900 roku pochodzący ze wsi Stubianka, przekazany parafii w depozyt przez Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Pierwszym proboszczem parafii w Mokrem był ks. Jan Pipka, który  mieszkał w Komańczy. W 2002 r. parafia zakupiła mieszkanie, w którym zamieszkał ks. Jan Hałuszka. W 2005 r., obok cerkwi została rozpoczęta budowa domu parafialnego, który zakończono w 2006 r. Równocześnie prowadzone były prace remontowe przy cerkwi i dzwonnicy, m.in. pomalowano dachy, zrobiono elewacje, przebudowano schody wejściowe i rozmalowano wnętrze cerkwi. Freski wykonał Marek Fabian.  

Parafia z olbrzymią wdzięcznością i wielkim wzruszeniem przyjmowała i gościła ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, figurę Matki Boskiej Fatimskiej oraz ikonę  Jarosławskiej Matki Boskiej Bramę Miłosierdzia.

W celu umocnienia w wierze kapłan zbiera swoich wiernych na majowe i czerwcowe nabożeństwa w cerkwi w Mokrem. Od 2007 roku, miesiąc listopad w Dekanacie Sanockim jest poświęcony Słudze Bożemu Metropolicie Andreju Szeptyckim. Podczas Boskiej Liturgii zanoszone są modlitwy o jego beatyfikację oraz odprawia się Akatyst do Jezusa Chrystusa za jego rozsławienie. Parafianie bardzo licznie i aktywnie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych i nabożeństwach Wielkiego Postu. Grupa osób bierze udział w codziennej Służbie Bożej. Wierni wraz z kapłanem każdego roku z modlitwą odwiedzają miejsca byłych ukraińskich wsi: Zawadka Morochowska, Kamiane i Płonna. Wierni uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez struktury naszego Kościoła w Polsce, np.: Milenijne uroczystości 1000-lecia Chrztu Rusi-Ukrainy, Milenijne uroczystości z okazji 2000 roku, 400-lecie Unii Brzeskiej, pielgrzymki do Jarosławia.

W 2009 i 2011 roku wierni uczestniczyli w Pielgrzymce Dekanatu Sanockiego do świętych miejsc na Ukrainie m.in. Lwów, Zarwanica, Hlyniany, Pryłbyczi, Stradcz, Krechów, Uniów i wiele innych religijnych i historycznych miejsc. Od 2008 roku parafianie uczestniczą w corocznej pielgrzymce Rodzin Dekanatu Sanockiego do cudownej ikony Matki Boskiej z Łopienki, która znajduje się w cerkwi w Polańczyku, a także coroku biorą udział w uroczystych nabożeństwach w cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu.

Przed wielkimi świętami (Zmartwychwstanie Chrystusa, Boże Narodzenie oraz parafialne święto Przemienienie Pańskie) kapłan odwiedza chorych z Najświętszym Sakramentem.

Przy parafii działa chór, który powstał z inicjatywy ks. Jana Hałuszki. Przez cały rok są prowadzone repetycje, które prowadzi Jarosław Maszluch. To sprzyja integracji wiernych oraz uczeniu się nowych melodii i pieśni religijnych. Z inicjatywy  ks. Jarosława Wienc w roku 2011 chór przygotował melodie do Jutrzni Jerozolimskiej, która odprawiana jest w Wielki Piątek.

Dla pogłębienia wiadomości religijnych od 2008 roku wydawany jest dwutygodnik  "Parafialny wisnyk".

Corocznie (z małymi przerwami) w parafii organizowana jest parafialna „Kutia", która integruje wiernych nie tylko z parafii, a także z parafii Wysoczany i Wielopole. Organizowane są również projekcje filmów religijnych.

Nauczanie religii dzieci i młodzieży do dziś prowadzą duszpasterze. Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzież korzysta z sakramentu pokuty i uczestniczy w Liturgii św. Dzieci i młodzież parafialna bierze udział w „Sareptach" w Komańczy i w Nowicy. Organizowane są zabawy-choinki dla dzieci. Każdego roku dzieci i młodzież przygotowuje „Wertep" (trzy-cztery grupy kolędnicze). Od 2009 roku dzieci i rodzice uczestniczą w Dniu Rodziny organizowanym przez parafię i szkołę w Mokrem.

Posługę kapłańską pełnili następujący kapłani:

1.      Ks. Jan Pipka – w latach 1991-2001 – proboszcz,
2.      Ks. Juliusz Krawiecki – w latach 1991-1992 – wikariusz,
3.      Ks. Vasile Stoica – w latach 1993-1994 – wikariusz,
4.      Ks. Piotr Gaborczak – w latach 1994-1996 – wikariusz,
5.      Ks. Jan Mariak – w latach 1996-1997 – wikariusz,
6.      Ks. Roman Pełeszczyszyn – w latach 1998-2000 – wikariusz,
7.      Ks. Roman Walawka – w latach 2000-2001 – wikariusz,
8.      Ks. Jan Hałuszka – od 24.03.2002 do 22.08.2007 – administrator,
9.      Ks. Jarosław Wienc – od 23.08.2007 do 14.11.2011 – proboszcz,
10. Ks. Jarosław Czuchta - od 15.11.2011 do 20.08.2012 - administrator,


Od 21 sierpnia 2012 roku administratorem parafii  jest ks. Bogdan Kiszko…


Porządek Mszy św.:
niedziele i święta: 10:00
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 10:00
 
Odpusty w parafii: 19 sierpnia
  
Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: od 2002 r.
Księgi Małżeństw: od 2002 r.
Księgi Zmarłych: od 2002 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz