sobota, 20 listopada 2010

Parafia Wielopole

Cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Michała Archanioła
 
 
Adres cerkwi:
38-540 Zagórz; Wielopole
 
Adres parafii:
 38-542 Rzepedź; Mokre 119
 
Telefon (013) 462-90-21

 
Rys historyczny:
Według zachowanych dokumentów pierwszą świątynię w Wielopolu wzniesiono w 1484 roku. Stare kroniki podają jednak, że stały w tym miejscu cerkiew i pustelnia już w 1343 roku. Jadący tędy na Ruś Kazimierz Wielki miał ponoć widzieć wspomniane wyżej obiekty. Ta bardzo stara cerkiew miał przetrwać aż do 1865 roku, kiedy to rozebrano ją ze starości.

Cerkiew w Wielopolu do 1947 r. była częścią parafii w Tarnawie Górnej i wchodziła do składu leskiego dekanatu diecezji przemyskiej. W 1938 r. w Wielopolu mieszkało 595 grekokatolików. Ostatnim proboszczem przed II wojną światową był ks. Emil Perweneć.

Świątynia w kształcie krzyża greckiego, murowana, zbudowana została w 1939 r. Wybuch II wojny światowej i jej następstwa spowodowały, że cerkiew nie została ukończona i urządzona. Po 1947 roku nie była użytkowana. W latach 60. XX wieku znalazła się w rękach nielicznych tu wyznawców Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1991 r. świątynia powróciła do Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Po odzyskaniu cerkwi przeprowadzono remont (pracami opiekował się ks. Jan Łajkosz, a następnie ks. Jan Pipka). Na pobliskiej lipie zawieszono dzwon.

W latach 1991-1995 posługę kapłańską pełnił ks. Jan Łajkosz. Następnie proboszczem był ks. Jan Pipka (1995-2002), wikariuszem ks. Roman Walawka (2000-2001) oraz ks. Jan Hałuszka (od 16.07.2001-4.04.2002). Od 24 marca 2002 r. do 22 sierpnia 2007 roku był on administratorem parafii w Wielopolu. W 2003 r. cerkiew przejęta na własność od Skarbu Państwa przez Ukraińską Cerkiew Greckokatolicką.

Od 23.08.2007 r. do 14.11.2011 r. proboszczem był ks. Jarosław Wienc. W roku 2008 cerkiew została wpisana do rejestru zabytków. W tym roku udało się otrzymać w depozyt ramę ikonostasową namiestnego rzędu z carskimi i parą diakońskich wrót oraz 22 ikony od Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie. W 2009 roku położono nową granitową posadzkę w prezbiterium. Przystąpiono do częściowej renowacji ikonostasu, zostały wstawione nowe kolumny i 4 namiestne ikony. Dorobiony został drugi rząd ikon uwieńczony krzyżem.

W 2010 roku na parafialne święto Archanioła Michała (21.11) przy udziale duchowieństwa Dekanatu Sanockiego i wiernych postawiono przycerkiewny krzyż.

W 2011 roku z dofinansowania z Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Gminy Zagórz oraz swoim skromnym przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe pokrycia dachowego i części elewacji zabytkowej cerkwi.

Od 15.11.2011 do 20.08.2012 administratorem parafii był ks. Jarosław Czuchta. W 2012 roku udało się dokończyć elewacje zabytkowej cerkwi.

Od 21 sierpnia 2012 roku administratorem parafii jest ks. Bogdan Kiszko...Do parafii należą: Kalnica, Zagórz
 
Porządek Mszy św.:
niedziele i święta: 11:45
 
Odpusty w parafii: 21 listopada
 
Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem
Księgi Małżeństw: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem
Księgi Zmarłych: do roku 2002 razem z Komańczą, od roku 2002 razem z Mokrem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz