sobota, 3 marca 2012

WIELKI KANON POKUTNY ŚW. ANDRZEJA Z KRETY

W pierwszych czterech dniach Wielkiego Postu odczytywany jest fragmentami Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety, a w czwartek piątego tygodnia postu czytany jest w całości. Nabożeństwo znane jest z tego, że po każdym troparionie przypisuje się czynienie trzech pokłonów, ale zwyczajem Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi czyni się tylko jeden do samej ziemi podczas wezwania: „Zmiłuj się nade mną, Boże zmiłuj się nade mną" .
Kanon składa się z 250 troparionów (strof) nawołujących zgromadzonych wiernych do pokuty odczytywanych przez stojącego na środku świątyni kapłana. Bogata treść utworzona została przez jednego z najpłodniejszych hymnografów, św. Andrzeja. Kanon został nazwany Wielkim nie tylko dzięki obszernej treści, ale dzięki przesłaniu głębokich myśli. Treść tworzą zawarte w nim obrazy zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, od czasów Adama i Ewy aż do Wniebowstąpienia Chrystusowego. Stanowił publiczne wyznanie wiary, po skrusze za grzechy. Zaznacza nie tylko moralny akcent upadku człowieka odwróconego od Stwórcy, ale nawołuje do żalu za grzechy i czynienia pokuty.

Mirosław Spiwak 

za: www.grekokatolicy.pl

Więcej informacji za adresem:
http://www.bazylianie.pl/?option=com_content&view=article&id=759

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz