piątek, 29 kwietnia 2011

PEREGRYNACJA IKONY MATKI BOŻEJ "BRAMA MIŁOSIERDZIA" W DEKANACIE SANOCKIM

W miesiącu maju w Dekanacie Sanockim odbędzie się peregrynacja kopii cudownej Ikony jarosławskiejMatki Boskiej "Myloserdija Dweri". 01.05 - 08.05 - Polany, Olchowiec, Zyndranowa, Grab, Komańcza, Rzepedź i Kulaszne; 08.05 - 15.05 - Wysoczany, Wielopole i Mokre; 15.05 - 22.05 - Ustrzyki Dolne, Sanok i Hłomcza; 22.05 - 29.05 - Rzeszów.

"Szczególnym świętem dla wszystkich grekokatolików w Polsce była koronacja ikony Matki Boskiej Jarosławskiej. Starania o jej koronacje rozpoczął jeszcze w okresie międzywojennym bp przemyski Josafat Kocyłowski. Jednakże wojna i późniejsza deportacja ludności ukraińskiej oraz całkowite zniszczenie struktur Kościoła Greckokatolickiego w Polsce przerwały ten proces. Wznowił go w 1993 r. biskup Jan Martyniak. Jego starania zakończyły się sukcesem, decyzję o koronacji ikony jarosławskiej podjął Ojciec Święty Jan Paweł II w 1996 r. Uroczystości koronacyjne odbyły się w dniach 16-18 sierpnia 1996 r. Pierwsza Msza Pontyfikalna odprawiona została 16 sierpnia w jarosławskiej cerkwi, natomiast Msza Pontyfikalna wraz z koronacją ikony odbyła się 18 sierpnia na Rynku w Jarosławiu.  W imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II przewodniczył jej legat papieża Jana Pawła II, Achille Silvestrini przy współudziale ks. metropolity Jana Martyniaka. Na uroczystość tą przybyło kilka tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy".www.myloserdijadweri.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz