środa, 25 maja 2011

Zjazd duchowieństwa Dekanatu Sanockiego

24 maja 2011 r. odbył się zjazd duchowieństwa Dekanatu Sanockiego w Hłomczy. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Obecni byli ks. dziekan Jarosław Wienc, ks. Andrzej Żuraw, ks. Roman Kiłyk i ks. wikariusz Krzysztof Błażejewski. Następnie w czasie roboczego spotkania omówiono bieżące sprawy w Dekanacie. Ustalono m.in. wyjazd dzieci i młodzieży na "Małą Sareptę" do Nowicy dnia 23.06.2011 r. oraz  pielgrzymkę do Jarosławskiej Matki Bożej "Bramy Miłosierdzia" dnia 18.08.2011 r. Księża jednomyślnie przyjęli ideę stworzenia w Komańczy w pomieszczeniach pod cerkwią Małe Centrum Historii Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz