wtorek, 11 stycznia 2011

Boże Narodzenie w Mokrem


W Wigilię Bożego Narodzenia w cerkwi w Mokrem zgromadziło się wielu wiernych, przybyłych również z pobliskich parafii a nawet z dalszych stron. Odprawiono Wełyke Poweczerjie - wieczorne nabożeństwo, w którym zaintonowano pieśń „ Z nami Bóg” autorstwa proroka Izajasza. Podczas tego nabożeństwa kapłan poświęca chleb, pszenicę, wino i olej. Stanowi ono przypomnienie tego, że pokarm doczesny zsyłany jest nam przez Dawcę Życia.
Następnie zabrzmiały dzwony ogłaszając narodziny Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Mateusza o narodzeniu Dzieciątka Bożego, proboszcz zwrócił się do wiernych m.in. takimi słowami: (…) „Rodzina jest w ręku Boga instrumentem szczególnym, ponieważ to przede wszystkim poprzez rodzinę Bóg pragnie powiedzieć nam, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich, a mianowicie do tego, aby kochać i być kochanymi. Tak, jak wyglądają nasze rodziny, będą wyglądać nasze stosunki z innymi ludźmi, i tak będą wyglądać również nasze wioski, miasta i państwa. Jeżeli rodziny będą miejscem miłości, pokoju i świętości, to w miłości, pokoju i jedności z Bogiem oraz z sobą będą żyć także nasze ojczyzny i cały świat.” (…) Na zakończenie homilii ksiądz proboszcz złożył życzenia Bożonarodzeniowe.
Po zakończeniu Świętej Liturgii, przy śpiewie kolęd wierni przystępowali do myrowannia św. olejem (myro). Każdego wiernego kapłan pozdrawiał radośnie „Chrystos rożdajetsja! – Chrystus rodzi się!” i brzmiała radosna odpowiedź „ Slawite Joho! - Wychwalajcie Jego!”…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz