sobota, 18 stycznia 2014

Dzisiaj Wigilia Epifanii

Chreszczenja Hospodnie (Chrzest Pański) jest połączony z Epifanią czyli Objawieniem Pańskim, podczas którego ma miejsce obrzęd święcenia wody, zwany świętem Jordanu. Święto obchodzone jest 19 stycznia.

Objawienie Pańskie w tradycji wschodniej znane jest bardziej pod nazwą Epifanii i jest jednym z 12 głównych świąt. Święto wprowadzono na początku IV wieku na Wschodzie. Później zaczęto uznawać je także za pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Epifania łączy objawienie się Boga człowiekowi, Teofanię i pierwsze objawienie się Trójcy Świętej podczas Chrztu Pańskiego. Wyznawcy UCGK określają potocznie grupę tych świąt, obchodzonych jednego dnia, jako Święto Jordanu.


Obecnie w okresie od święta Chrztu Pańskiego do Spotkania Pańskiego grekokatoliccy kapłani odwiedzają domy wiernych. Jest to nawiązanie do rozpoczęcia przez Chrystusa publicznej działalności po swym chrzcie. Modlitwa za dom i pokropienie wodą "jordańską" jest symbolicznym udziałem domowników w Bożym objawieniu. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu była "jordańska woda", na stole zapalona świeca, ikona lub krzyż.


W Przemyślu uroczystości rozpoczną się w archikatedrze greckokatolickiej o godz. 9.00. Liturgii przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji przemysko-warszawskiej bp Eugeniusz Popowicz. Po niej uczestnicy przejdą nad San, gdzie odbędzie się poświęcenie wody.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz