czwartek, 28 listopada 2013

Grekokatolicy rozpoczynają post FilipowyWierni Cerkwi greckokatolickiej rozpoczynają dziś 40-dniowy post przygotowujący do świąt Bożego Narodzenia. Zaczyna się on zawsze 28 listopada, a kończy 6 stycznia, w wigilię świąt Bożego Narodzenia, według kalendarza juliańskiego. Nazywany jest on "postem Filipowym", od imienia Apostoła, którego pamięć Kościół wspominał wczoraj.


Jego celem jest uświęcenie końca roku i odnowienie duchowego zjednoczenia z Bogiem oraz przygotowanie się do spotkania Wcielonego Syna Bożego. Post Filipowy został ustanowiony w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i trwał kilka dni. Dopiero sobór w Konstantynopolu w 1166 r. nakazał chrześcijanom przestrzegać postu czterdziestodniowego i wyznaczył dokładną datę jego rozpoczęcia i zakończenia.

Post Filipowy polega na powstrzymywaniu się od obfitych pokarmów, mięsnych posiłków i dobrowolnym wyrzeczeniu się od łakomstwa. Nieodłączny od cielesnego post duchowy jest okresem wzmożonej pobożności, walki z grzechem i duchowego doskonalenia się. Obostrzenie postu Filipowego zalecane jest pięć dni przed świętem Bożego Narodzenia. W wigilię święta istnieje zwyczaj powstrzymywania się od posiłków, aż do wieczerzy wigilijnej.

Na zdjęciu: Katedra greckokatolicka św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz