środa, 6 listopada 2013

Parafialne święto w Sanoku

8 listopada 2013 roku Święta Góra Dąbrówki Ruskiej zgromadzi wokół Bożego Ołtarza wschodnich chrześcijan na parafialne święto Męczennika Dymitria.  Od 1995 roku na Boże Narodzenie mury cerkwi znów usłyszały ojczyste modlitwy, które rozbrzmiewają po dzień dzisiejszy.
Święty Męczenniku Dymitrze módl się za nami grzesznymi.
Święta Góra Dąbrówki Ruskiej gromadzi wokół Bożego Ołtarza wschodnich chrześcijan od roku 1573, który już w roku 1592 odnowili komunię z Rzymem - cztery lata przed Unią Brzeską i sto lat wcześniej niż cerkiew sanocka. W 1867 r. na miejscu drewnianej świątyni zbudowana została cerkiew murowana, która jako filialna wchodziła do składu parafii w Sanoku. Parafia w Sanoku do 1934 r. wchodziła do składu diecezji przemyskiej, a następnie do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. W 1936 r. Dąbrówce Ruskiej mieszkało 615 grekokatolików. Ostatnim proboszczem przed II Wojną był ks. Emilian Konstantynowicz. Po akcji „Wisła" i wysiedleniu ostatnich, żyjących we wsi Ukraińców, w 1947 r. świątynie przejmują łacinnicy. Na przełomie lat 1960/70 podejmowali oni próby budowy nowego kościoła, który miał stanąć na miejscu cerkwi, jednak ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. Zdołano jednak do istniejącej cerkwi dobudować kościół, którego modernistyczna architektura bezwzględnie kłóci się z bizantyjskim sacrum.

Minęły dziesięciolecia i w 1995 r. mury cerkwi znów usłyszały ojczyste modlitwy. Chociaż reaktywacja parafii w Sanoku miała miejsce 14 września 1991 r., to jednak pierwsze nabożeństwo odbyło się na Boże Narodzenie 1995 r. Należy zaznaczyć, iż początki odnowionej parafii greckokatolickiej nie były łatwe, gdyż wierni kościoła rzymskokatolickiego nie chcieli udostępnić cerkwi dla nabożeństw. Dopiero po interwencji ks. arcybiskupa Jana Martyniaka u ks. arcybiskupa Józefa Michalika, grekokatolicy otrzymali możliwość modlenia się w swej dawnej świątyni. Pierwszym administratorem parafii greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Sanoku-Dąbrówce Ruskiej był ks. Jan Łajkosz. Prawie przez 10 lat grekokatolicy byli gośćmi we własnej świątyni. W 2004 r. administrator parafii ks. Ireneusz Kondrów podjął działania mające na celu odzyskanie cerkwi na własność. Po ponad rocznym zmaganiu się z łacińską biurokracją, obiekt ten powrócił do pierwotnego właściciela Kościoła Greckokatolickiego. W latach 2004-2006 świątynia przeszła gruntowny remont: została oddzielona od kościoła rzymskokatolickiego; wykonano freski; wybudowano ikonostas, w którym znalazły się dawne carskie wrota, ikony dwunastu apostołów zostały przekazane przez anonimowego mieszkańca Sanoka-Dąbrówki, namiestne ikony i deissis pochodzą prawdopodobnie z nieistniejącej cerkwi z Woli Sękowej i zostały przekazane przez proboszcza parafii rzymskokatolickiej z Nowotańca. Parafia otrzymała również od OO. Franciszkanów pastorał, ewangeliarz i krzyż procesyjny, należący do ostatniego Administratora Łemkowszczyzny ks. Aleksandra Malinowskiego. Kuria greckokatolicka przekazała parafii w Sanoku: kywot (tabernakulum), ikonę św. Dymitra i krzyż procesyjny. W końcowej fazie remontu został wykonany ołtarz z baldachimem, który poświęcił ks. abp Jan Martyniak 8 listopada 2005 r. Do ołtarza włożono relikwie błogosławionego bp. Jozafata Kocyłowskiego. Po zakończeniu uroczystości, jako wyraz wdzięczności za poświęcenie odnowionej cerkwi parafia przekazała bezcenny pastorał Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na ręce abp Jana Martyniaka. Z funduszy MSWiA, oraz dzięki pomocy Naczelnika Wydziału Funduszu Kościelnego p. Stanisławy Staeven, parafia w latach 2005-2006 wykonała odwodnienie i osuszenie fundamentów świątyni, a w latach 2006-2007 zostały wymienione okna.
Proboszczem parafii jest ks. Ireneusz Kondrów. 17 sierpnia 2009 r. ks. Roman Kiłyk został mianowany wikariuszem tejże parafii, a od 27 kwietnia 2010 r. do 5 sierpnia 2013 r. był jej administratorem. Od 6 sierpnia proboszczem parafii jest ks. Mikołaj Kostecki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz