sobota, 27 kwietnia 2013

Powrót do cerkwi

Do dwóch beskidzkich cerkwi wrócą oryginalne ikonostasy. W Krempnej i Kotani właśnie ustawiane są obramowania i montowane ikony.

Na terenie gminy Krempna, zachowało się kilka XVIII-wiecznych cerkwi. Ta ocalała dzięki ludziom z Towarzystwa Miłośników Krempnej i Okolic oraz dzięki miejscowym proboszczom. Pomagała okoliczna ludność, gdy w trakcie remontu okazało się, że konstrukcja jednej z kopuł nie przetrwałaby następnej zimy.


Mieszkańcy Krempnej podarowali tyle drzewa z gromadzkiego lasu ile było trzeba na remont świątyni. Pomógł Urząd Marszałkowski i Konserwator Zabytków. Uzbierano 700 tysięcy złotych. Pieniędzy wystarczyło nawet na konserwację ikonostasu, jednego w niewielu ocalałych w całości w powiecie Jasielskim. Już ustawiono konstrukcję, w którą montowane są ikony, oraz diakonie i carskie wrota. W lipcu, tę świątynię oraz bliźniaczą, w niedalekiej Kotani, będzie można oglądać w pełnej krasie.

W świątyniach będą odprawiane liturgie. Będzie je też można zwiedzać. Łemkowskie świątynie w okolicach Krempnej należą do unikatowych przykładów zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego.

Na foto: cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana w Kotani


wyk: Marek Winiarski, tvp.pl/rzeszow/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz