poniedziałek, 27 lutego 2012

„Pościć – to przede wszystkim wstrzymywać się od grzechu, od złych przyzwyczajeń i namiętności” – Wielce Błogosławiony Światosław

„Należy pamiętać, że dotrzymywanie postu nie oznacza wyłącznie ograniczyć siebie w jedzeniu oraz przyjemnościach. Pościć - to przede wszystkim wstrzymywać się od grzechu, od złych przyzwyczajeń i namiętności. To również odrzucenie obojętności, złych zamiarów oraz egoizmu .” Wielki Post - to zaproszenie, skierowane do każdego z nas, zranionych grzechami, obciążonych słabościami oraz zmęczonych  kłopotami codzienności, aby rzucić się w objęcia Boga” – wyjaśnia Wielce Błogosławiony Światosław, Patriarcha Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, w swoim Pasterskim Liście na Wielki Post.
Zwraca również uwagę na takie nieodłączne elementy Wielkiego Postu jak: skrucha i pokuta, modlitwa i jałmużna. „Wielki Post jest osobliwym czasem skruchy i pokuty – czytamy w liście. – Kto szczerze wyznaje swoje przewinienia w Sakramencie Spowiedzi, ten odczuje zbawienne ciepło działania miłości Bożej, która ożywia… Odrodzony skruchą i pokutą oraz zjednoczony z Bogiem w Sakramencie Eucharystii człowiek wierzący rozkwita pięknem Bożego błogosławionego życia i staje się nosicielem nadziei dla swojego otoczenia i dla całego społeczeństwa. Jak grzech ma rujnujący wpływ nie tylko na grzesznika, ale i na całe jego otoczenie – tak nawrócenie i pokuta przynosi uzdrowienie naszych relacji z Bogiem, bliźnimi i całym stworzeniem. ”
Za słowami autora, Wielki Post – to czas intensywnej modlitwy. „Rezygnując w tym czasie z rozrywki, my jednocześnie powinniśmy większą uwagę poświęcać na spotkanie z Bogiem: przez udział u wielkopostnych nabożeństwach w świątyni, a także przez udział w dłuższej i bardziej gorliwej modlitwie w rodzinnym kręgu i na samotności”, - wyjaśnia Patriarcha. Przy czym przypomniał o praktyce, która nie tak dawno została wprowadzona w całej naszej Cerkwi – czytanie Bożego Słowa w rodzinie, polecił również tym wszystkim kto już to realizuje, przedłużać i poszerzać tę pobożną praktykę, a tym którzy jeszcze nie rozpoczęli tego robić, życzył, aby „Wielki Post był okazją rozpocząć poznawać Boże Słowo i coraz bardziej nim żyć .”
Wielce Błogosławiony Światosław mówi również o uczynkach miłosierdzia, które nazywa „koniecznym warunkiem wielkopostnej duchowej wędrówki.” „Do jałmużny powołani są wszyscy chrześcijanie, niezależnie od dobrobytu czy zdolności materialnej. Święty Papież Leon Wielki naucza, że „nic nie może nam przeszkodzić w naszej dobroczynności, którą czynimy przez powołanie do miłości Boga i bliźniego…” Nie tylko bogaci i zamożni mogą tworzyć uczynki miłosierdzia w stosunku do swego bliźniego, ale i ci, którzy są biedni i ograniczeni dostatkami… Jałmużna przetwarza nierówność w ziemskich dobrach na równość otrzymaniu darów z nieba” – akcentuje Patriarcha.
Na zakończenie Patriarcha Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi życzył, aby Wielki Post podarował wszystkim „odrodzenia życia duchowego, przebudzenia chrześcijańskiej gorliwości i miłości do Boga i bliźniego w naszych wspólnotach parafialnych oraz w klasztorach zakonnych.”
Departament informacji UGC

Pasterski List Wielce Błogosławionego Światosława do wiernych Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi na Wielki Post w języku ukraińskim na stronie www.cerkiew.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz