sobota, 14 kwietnia 2012

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę w cerkwiach sprawuje się weczirnie z Liturgią Św. Bazylego Wielkiego. Na czytaniach wspomina się ważniejsze proroctwa i figury zbawienia przez mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na początku nabożeństwa kapłan jest ubrany w czerwone szaty. W czasie śpiewania wybranych fragmentów psalmu „Powstań, Boże, sądź ziemię, bowiem Ty rządzisz we wszystkich ludach” kapłan zmienia swe szaty na jasne, świątynia wypełnia się światłem i czytana jest Ewangelia o Zmartwychwstaniu Chrystusa.


Dalej św. Liturgia odprawiana jest jak zwykle, z niektórymi tylko osobliwościami. Zamiast Pieśni Cherubinów śpiewa się pieśń, którą słyszy się tylko w Wielką Sobotę - "Niechaj milczy wszelkie ciało, niech stoi z bojaźnią i drżeniem, i nie myśli o niczym, co ziemskie. Oto Król królów i Pan panujących przychodzi złożyć Siebie w ofierze i dać na pokarm wiernym. Poprzedzają zaś Go chóry aniołów, ze wszelką władzą i potęgą, wielooczni cherubini i sześcioskrzydli serafini, zakrywający oblicza i śpiewający pieśń: Alleluja. Alleluja. Alleluja" . Zamiast "Zaprawdę godnym" śpiewana jest 9 pieśń kanonu jutrzni "Nie opłakuj mnie, Matko".

Po Liturgii, przy cerkiewnych krzyżach, istnieje zwyczaj poświęcenia święconek. W koszyku, za tradycją ukraińską znajduje się pascha wielkanocna, jajka, mięsne potrawy, nabiał, chrzan i oczywiście wszystko przystrojone różnokolorowymi wyszywankami. Kapłan odczytuje modlitwę, w której prosi, aby Bóg wejrzał na te dary i uświęcił je, jak niegdyś ofiarę Abrahama i Abla, po czym kropi je święconą wodą. Zwyczaj ten stwarza nastrój zbliżającego się święta, które będzie tym radośniejsze, im bardziej godnie przeżyło się zbawienny okres Wielkiego Postu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz