czwartek, 12 kwietnia 2012

Wielki Czwartek w Soborze Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka świętuje dzisiaj Wielki Czwartek. W Soborze Świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu pod przewodnictwem Metropolity Przemysko-Warszawskiego Arcybiskupa Jana Martyniaka wraz z duchowieństwem została odprawiona Weczirnia z Liturgią św. Bazylego Wielkiego. W czasie Boskiej Liturgii Metropolita poświęcił mirrę (św. olej, który używany jest w sakramencie bierzmowania), która zostanie przekazana do wszystkich parafii Archidiecezji. W ten sposób ustanawia się duchowy związek pomiędzy Biskupem a wiernymi. Wieczorem zaś wierni będą modlić się na jutrzni Wielkiego Piątku - gdyż w teologii wschodniej następny dzień rozpoczyna się wieczorem - podczas której odczytane zostaną  dwanaście fragmentów Ewangelii o Męce Pańskiej. 

za:www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz