piątek, 13 kwietnia 2012

Wielki Piątek w Dekanacie Sanockim

W wielu parafiach Dekanatu Sanockiego Wielki Piątek rozpoczął się sprawowaną w czwartek Jutrznią Wielkiego Piątku zwaną Jutrznią Męki Chrystusowej. Jest to szczególny dzień dla ponad 1 tysiąca wiernych Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi, skupionych w 14 parafiach Dekanatu Sanockiego.
 W piątek, w dzień pogrzebu Chrystusa, wierni uczestniczyli w weczirni, której punktem kulminacyjnym było wyniesienie na środek świątyni całunu (płaszczanicy), co symbolizuje złożenie Chrystusa w grobie.
 Wielu parafian zachowało do tego momentu ścisły post, (nie spożywają do chwili pokłonienia się Chrystusowi złożonemu w grobie) inni zachowają ścisły post do chwili zaśpiewania „Chrystus Zmartwychwstał” w Paschalną noc.

Jeden z troparionów (stychyra na stychowni), który jest śpiewany tuż przed wyniesieniem płaszczanicy mówi:
Ciebie, który odziewasz się w światłość jak w szatę,
Józef z Nikodemem zdjąwszy z krzyża,
widząc martwego, obnażonego i nie pogrzebanego,
gorzkimi z serca zalewał się łzami i łkając mówił:
“Biada mi, najsłodszy Jezu!
Gdy przed chwilą słońce ujrzało Ciebie wiszącym na krzyżu,
przyoblekło się w mrok, a ziemia zatrzęsła się z bojaźni,
zasłona świątyni rozdarła się, a oto ja teraz widzę Ciebie,
któryś za mnie podjął dobrowolną śmierć.
Jakże mogę pogrzebać Ciebie, Boże mój?
Jakim całunem mam Ciebie owinąć?
Jakimi rękoma można dotknął niezniszczalne Twoje ciało?
Jakież pieśni będę śpiewał przy Twoim pogrzebie,o Miłosierny?
Wywyższam Twoje cierpienia,
wysławiam w pieśniach Twój pogrzeb
i Twoje Zmartwychwstanie, wołając:
Panie, chwała Tobie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz