czwartek, 17 maja 2012

60. rocznica męczeńskiej śmierci syna Łemkowszczyzny błogosławionego o. Iwana Ziatyka

Iwan Ziatyk urodził się 26 grudnia 1899 roku w Odrzechowej koło Sanoka. Pochodził z biednej rodziny wiejskiej. W 1919 ukończył Gimnazjum w Sanoku. W tym samym roku wstąpił do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył w 1923 i w tym roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925-1935 był dyrektorem Katolickiego Ukraińskiego Seminarium w Przemyślu.
Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił 15 lipca 1935. Był wykładowcą teologii dogmatycznej i Pisma Świętego w Seminarium Redemptorystów we Lwowie.

W 1946 został internowany wraz ze wszystkimi redemptorystami przebywającymi na Ukrainie Zachodniej w klasztorze w Hołosku, internowanie trwało 2 lata. Następnie zostali przewiezieni do klasztoru w Uniowie, gdzie spędzili następne 2 lata. 5 stycznia 1950 zostaje wydana decyzja o jego aresztowaniu, którą wykonano 20 stycznia. 21 listopada 1951 został skazany na 10 lat więzienia za współpracę z narodową antysowiecką organizacją i za propagandę antysowiecką. W czasie pobytu w łagrze Ozernyj koło Bracka (rejon Irkucka), w Wielki Piątek 1952 roku, został ciężko pobity i pozostawiony na zewnątrz baraku. Po trzech dniach, 17 maja 1952 roku, zmarł w szpitalu więziennym. Pochowany został w rejonie Irkucka.
Po rozważeniu opowiadań i świadectw o cnotliwym życiu Ojca Iwana Ziatyka, a przede wszystkim o jego wytrwałości i duchu wierności Kościołowi Chrystusowemu w czasie prześladowań, z okazji Roku Jubileuszowego rozpoczęto proces o jego beatyfikację.  2 marca 2001 roku zakończono proces na poziomie Eparchii i następnie sprawa została przekazana do Stolicy Apostolskiej. 6 kwietnia 2001 roku Komisja Teologiczna uznaje męczeństwo ojca Ziatyka, a 23 kwietnia jego męczeństwo bada komisja Kardynałów. I wreszcie, 24 kwietnia 2001 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II podpisuje dekret beatyfikacyjny ojca Iwana Ziatyka - błogosławionego męczennika za wiarę chrześcijańską.
W czasie podróży apostolskiej na Ukrainę, 27 czerwca 2001 roku we Lwowie podczas Boskiej Liturgii Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 27 męczenników Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a wśród nich błogosławiony Iwan Ziatyk.
17 maja 2012 roku mija 60. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego o. Iwana Ziatyka.
Lista nowych błogosławionych nie obejmuje wszystkich, którzy w latach prześladowania Kościoła na Ukrainie pozostali wierni Chrystusowi i Stolicy Apostolskiej, a którym winniśmy naszą pamięć. Nazwiska i dramatyczne losy większości z nich pozostaną znane tylko Bogu, ale ich męczeństwo przynosi już swoje owoce. Przyczynili się oni przede wszystkim do tego, że pomimo ogromnego ucisku przetrwała wiara, która jest dzisiaj punktem wyjścia w prowadzeniu wszelkiej działalności duszpasterskiej przez Kościół na Ukrainie. Należy mieć nadzieję, że beatyfikacja dokonana przez Ojca Świętego we Lwowie 27 czerwca 2000 r. zachęci wszystkich do pogłębienia znajomości historii i do czerpania z niej wzorców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz