poniedziałek, 28 maja 2012

Zakończyła się wizyta Patriarcha UCGK Wielce Błogosławionego Swiatosława w Polsce

„Ten dzień dla mnie jest bardzo wzruszający, otóż tutaj, my razem możemy odczuć jedność, i wielkość naszej Cerkwi-Męczennicy, która rozsiana po różnych krajach, kulturach, naucza różnymi językami. Mimo tego pozostaje zjednoczoną i ukraińską spadkobierczynią Chrztu Świętego Włodzimierza.” – powiedział w homilii podczas Boskiej Liturgii Wielce Błogosławiony Swiatosław Szewczuk, Patriarcha UCGK, w greckokatolickiej parafii w Legnicy, 26 maja 2012 roku.


Uroczystą Boską Liturgię wraz z Patriarchą koncelebrowali: abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski, abp Ihor Wozniak, metropolita lwowski, abp Wasyl Semeniuk, metropolita tarnopolsko-zborowski, władyka Włodzimierz Juszczak, biskup wrocławsko-gdański, władyka Paul Chomnyckyj, biskup stamfordzki, władyka David Motiuk, biskup edmontoński oraz władyka Bohdan Dziurach, sekretarz Synodu Biskupów UCGK. Współkoncelebrowało też około trzydziestu kapłanów z obu eparchii. Na Liturgię przybyli także kapłani obrządku rzymskokatolickiego a także proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy. W uroczystościach uczestniczyło około tysiąca wiernych z Legnicy, ale także przybyłych z wielu innych parafii w Polsce, od Warmii i Mazur przez Pomorze, Lubuskie, Górny i Dolny Śląsk, Kraków i Łemkowszczyznę.

„Geografia UCGK w ostatnich dwóch stuleciach „pisana jest ludźmi.”  Otóż tam, gdzie prowadził naszych ludzi Bóg, tam rodziło się i głosiło Boże Słowo przez Ukraińską Cerkiew Greckokatolicką. Tutaj, swoją obecnością, razem z biskupami z całej Ukrainy i świata chcemy za słowami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oświadczyć o tym, że nie zostawiamy was sierotami. Pamiętamy o was i modlimy się za was.” – powiedział do licznie zgromadzonych wiernych Patriarcha Swiatosław. Swoje słowa skierował do młodzieży przypominając im, że w historii wiernych UCGK w Polsce w Legnicy istniało centrum młodzieżowe, z którego wyszło 10 kapłanów, 3 siostry zakonne i wielu naukowców i działaczy kultury, którzy dzisiaj rozwijają wspólnotę i dołączają się do rozwoju państwa Polskiego.

W słowie pasterskim Patriarcha wyraził uznanie wiernym za zachowanie wierności Bogu, Cerkwi i Narodowi, mimo bardzo niesprzyjających warunków w jakich przyszło żyć po wojnie grekokatolikom w Polsce. Zwierzchnik grekokatolików w szczególny sposób zwrócił się do młodzieży, wskazując młodym ludziom Boga, który jest źródłem wiary. Wszelkie inne, ludzkie źródła, nie dają gwarancji na rozwój duchowy i zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa.

Głowie i Ojcu UCGK podziękował Biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz. Władyka zwróciła też uwagę, że szczególna wdzięczność i podziękowanie za zachowanie wiary i miłości do Cerkwi oraz tradycji narodowych należy się się wiernym, którzy nie szczędzili ni sił, ni środków, aby zbudować w Legnicy i innych ośrodkach własnych cerkwi.

Szczególnym momentem legnickich uroczystości było błogosławieństwo z ucałowaniem krzyża, udzielane przez Patriarchę osobiście każdemu uczestnikowi. Wychodząc z cerkwi Patriarcha spotkał się z wiernymi na placu cerkiewnym. Chętni mogli zamienić kilka słów ze Zwierzchnikiem swojej Cerkwi, otrzymać błogosławieństwo i zrobić wspólną fotografię.


Zwierzchnik Ukraińskiego Cerkwi Greckokatolickiej spotkał się w Legnicy z duchowieństwem obu eparchii w Polsce. Na spotkanie przybyło ponad trzydziestu kapłanów z różnych, niekiedy bardzo oddalonych parafii. Patriarcha Swiatosław zwrócił się do kapłanów z krótkim przesłaniem, zwracając szczególnie uwagę na trwającą w Cerkwi Greckokatolickiej inicjatywą duszpasterską Strategia 2020, mającą na celu odnowę do roku 2020 życia religijnego w greckokatolickich parafiach wszystkich diecezji, tak na Ukrainie, jak i poza jej granicami. W drugiej części kapłani mięli możliwość zwracania się do Patriarcha z pytaniami. Przed rozpoczęciem Liturgii Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików spotkał się krótko z przedstawicielami mediów. Kolejne odwiedziny odbyły się w cerkwiach w Lubinie i Zamienicach.

Niedziela 27 maja była ostatnim oficjalnym dniem odwiedzin członków Synodu Stałego we Wrocławiu. Głównym punktem tego dnia była Uroczysta Pontyfikalna Liturgia w Soborze Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego też dnia zaplanowano również odwiedziny w klasztorze Sióstr św. Józefa, oraz spotkanie z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.

za: www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz