czwartek, 31 maja 2012

Rekolekcje duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce

Dzisiaj, w Rowach koło Słupska, kończą się rekolekcje dla kapłanów  Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce. Tegoroczne rekolekcje rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem, na które przyjechało ponad 50 kapłanów z obu diecezji: Przemysko-Warszawskiej i Wrocławsko-Gdańskiej. W tym roku nauki duchowe wygłosił Władyka Benedykt (Aleksijczuk), biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej UCGK.

W środę kapłani odwiedzili grób ks. Zenona Drozda. Nad grobem odprawili panachydę za zmarłym ks. Zenonem i za wszystkich zmarłych greckokatolickich kapłanów, którzy pracowali jak duszpasterze w Polsce. Ks. Zenon Drozd był jednym z pierwszych absolwentów Greckokatolickiego Seminarium w Lublinie, a jednocześnie kapłanem młodego pokolenia księży greckokatolickich. Zmarł niespodziewanie w 1980 roku, żył 27 lat. Była to wielka strata dla Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce.
Księża odwiedzili również greckokatolicką cerkiew pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Słupsku, w której odprawiono VI Godzinę Kanoniczną i została wygłoszona nauka duchowa przez Władykę Benedykta.

www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz