piątek, 27 lipca 2012

„Metropolita Andrej Szeptycki – ukraiński Mojżesz…”

„Metropolita Andrej (Szeptycki) jako pierwszy nakreślił globalny wizerunek Cerkwi Ukraińskiej. Za jego życia powstaje diaspora ukraińska w świecie. Jemu, jako Zwierzchnikowi Cerkwi, dane było być przewodnikiem swojego narodu w czasach obu wojen światowych. W tym czasie formowała się współczesna identyczność Ukrainy, wtedy jako naród był zmuszony należeć do różnych państw. Szeptycki-metropolita w Imperium Austriacko-Węgierskim, a później-więzień Imperium Rosyjskiego (uwięziony w 1914 roku i zwolniony w 1917 roku po rewolucji rosyjskiej). Po powrocie z więzienia był świadkiem wojny polsko-ukraińskiej” – o tym powiedział Wielce Błogosławiony Swiatosław (Szewczuk), Zwierzchnik UCGK, w wywiadzie dla włoskiego wydawnictwa „Il Regno”.
W przekonaniu Wielce Błogosławionego Swiatosława, Władyka Andrej był ukraińskim Mojżeszem, szczególnie w czasach niewoli narodu ukraińskiego, kiedy „Cerkiew powinna była wyrażać duszę narodu.”

W wywiadzie Patriarcha UCGK wspomniał o zachowanym liście, który napisał Metropolita Andrej do Papieża. W tym dokumencie czytamy: „Ja powracam do swego miasta Lwowa, dzisiaj – polskiego, będąc świadomym, że mi zagraża śmierć. Ja nigdy nie broniłem czysto etnicznych wartości. Chciałem tylko być prostym chrześcijaninem i ojcem swojego narodu.”
Wiemy, że podczas II wojny światowej Metropolita Andrej uratował życie wielu Żydom, przechowując ich w swoim budynku i monasterach. A parlament Kanady niedawno uznał działalność Metropolity UCGK Andreja (Szeptyckiego), podczas II wojny światowej, jako przykład „oddania fundamentalnym prawom człowieka.”
„To tylko niektóre aspekty osobowości Metropolity. Można powiedzieć, że męczennicy, którzy oddali swoje życie za jedność Kościoła, byli zwolennikami i naśladowcami Szeptyckiego. Dla nas beatyfikacja tych męczenników, którzy byli jego uczniami, nie jest pełna bez beatyfikacji nauczyciela” – powiedział Patriarcha UCGK, odpowiadając na pytanie dziennikarza co do znaczenia dla Kościoła beatyfikacji Andreja (Szeptyckiego).
Zdaniem Zwierzchnika UCGK, Władyka Andrej jako pierwszy pomyślnie zastosował doktrynę socjalną Kościoła Katolickiego na Ukrainie. On może zostać nazwanym Poprzednikiem II Soboru Watykańskiego, również i w tym co stosuje się w relacjach z Kościołami Prawosławnymi.
„On był świętym, i jego postać wykracza poza narodowe, historyczne oraz konfesyjne granice. On – jest symbolem dla naszej Cerkwi” – powiedział Patriarcha UCGK.

za:www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz