wtorek, 24 lipca 2012

Św. Klemens Rzymski - szczególny święty dla grekokatolików i prawosławnych na Ukrainie

 „Szczególnym jest wydarzenie, które przeżywamy tutaj, w tej małej świątyni. Jest to wydarzenie powrócenia Papieża Klemensa Rzymskiego na ziemię krymską, na której oddał swoje życie za głoszenie Chrystusowej Ewangelii. Tak długo na niego czekaliśmy i on powrócił.” Takimi słowami zwrócił się Wielce Błogosławiony Swiatosław Głowa i Ojciec UCGK do wszystkich, którzy 22 lipca zebrali się w świątyni Przenajświętszej Trójcy w Jałcie. Ta świątynia była zbudowana dzięki ofiarności rodziny Piotra i Oksany Tokacz. Tego dnia wystawiono do publicznej czci relikwie św. Klemensa Rzymskiego, które przekazał Patriarcha Swiatosław.

Centralnym punktem świętowania była Boska Liturgia, której przewodniczył Patriarcha Swiatosław razem z biskupami: władyka Ihor (Woźniak), władyka Włodzimierz (Wijtyszyn), władyka Mykoła (Simkajło), władyka Bazyli (Iwasiuk) oraz duchowieństweo Egzarchatu Oddesko-Krymskiego i Diecezji Samborsko-Drohobyckiej. Na to święto przybyli przedstawiciele duchowieństwa zakonnego i wielka liczba wiernych z różnych stron Krymu.
W homilii Wielce Błogosławiony Swiatosław zwrócił uwagę na szczególną rolę, którą odegrał św. Klemens Rzymski w historii formowania i rozwoju Cerkwi Kijowskiej. „Dla nas, spadkobierców chrześcijaństwa Kijowskiego, postać św. Klemensa Rzymskiego jest szczególnie znaczące – podkreślił Patriarcha, - dlatego, że jest on świadkiem jednego i niepodzielnego Kościoła Chrystusowego pierwszego tysiąclecia, Kościoła, symbolem którego był następcą Apostoła Piotra w Rzymie. On przypomina nam wszystkim – tych, którzy są spadkobiercami chrześcijaństwa Kijowskiego, niezależnie od przynależności konfesyjnej, że św. książe Włodzimierz chrzcił Ruś wtedy, kiedy Kościół był jeszcze niepodzielony. I do tej jedności, do której on wzywał kiedyś Koryntian, dziś wzywa wszystkich Ukraińców. Tak samo, gdy istnieje jeden Bóg w trzech Osobach, tak samo istnieje jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, który urzeczywistnia przepowiadanie Ewangelii u różnych narodów i w różnych kulturach.”
Zwierzchnik UCGK wyraził życzenie, aby ta mała świątynia i relikwie św. Klemensa Rzymskiego „były wezwaniem do jedności dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności konfesyjnej, dlatego że jego kult jest szczególnie drogi i dla prawosławnych na Ukrainie, i dla nas grekokatolików.” „Niech dzisiaj będzie tą Piotrową twierdzą, na której my nadal będziemy budować jedność Cerkwi Chrystusowej na Ukrainie” – położył nacisk Zwierzchnik UCGK.
Po Boskiej Liturgii obecni mieli możliwość wysłuchania katechezy o św. Klemensie, którą wygłosił o. Justyn Bojko, studyta, a także dotknąć relikwie świętego i pomodlić się o jego wstawiennictwo.

za: www.grekokatolicy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz