wtorek, 7 maja 2013

15 rocznica śmierci władyki Teodora Majkowicza

9 maja, mija 15 rocznica śmierci władyki Teodora Majkowicza, pierwszego biskupa nowo utworzonej eparchii wrocławsko-gdańskiej. Pełnił tę funkcję niespełna 2 lata. Zmarł 9 maja 1998 roku. Został pochowany w rodzinnej wsi w Rzepedzi.

 Teodor MAJKOWICZ - biskup, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce. Urodził się 6 stycznia 1932 r. we wsi Rzepedź (gmina Komańcza), w rodzinie rolniczo-robotniczej; licencjat teologii. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji cerkiewnych w greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Był m.in. kanonikiem gremialnym greckokatolickiej Kapituły Katedralnej - mitratem, wikariuszem generalnym, kanclerzem Kurii Biskupiej.

 
Studia: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum" w Olsztynie (ukończył w 1956 r.), Studium Pastoralne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1969 -1971), specjalizacja społeczno-pastoralna w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (1972-1975).


Święcenia kapłańskie: 24 VI 1956 r., prokatedra olsztyńska św. Jakuba (z rąk bp. Mariana Jankowskiego). Był pierwszym w Polsce grekokatolikiem, który został wyświęcony na kapłana po II wojnie światowej. Początkowo wobec sprzeciwu władz komunistycznych nie mógł być zatwierdzony na wikariusza w parafii rzymskokatolickiej w Bartoszycach. W tej sytuacji - mieszkając u przesiedlonych w ramach akcji „Wisła" z Łemkowszczyzny rodziców - pomagał w duszpasterstwie w tejże parafii. Dopiero po przełomie październikowym pełnił funkcje:
wikariusza parafii rzymskokatolickiej w Reszlu, prefekta szkół, kapelana szpitala (1956-1959); wikariusza i prefekta szkół parafii rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Elblągu (1959-1961); administratora parafii rzymskokatolickiej w Nowej Wiosce (1961-1962). Od 1962 do 1967 r. jako birytualista pracował na stanowisku wikariusza w parafii rzymskokatolickiej w Dobrym Mieście, będąc jednocześnie duszpasterzem grekokatolików w Pieniężnie i Reszlu. Tę ostatnią placówkę założył osobiście. W 1967 r. został przeniesiony do Przemyśla, gdzie w greckokatolickiej parafii katedralnej pełnił kolejno funkcje: wikariusza substytuta, wikariusza kooperatora, wikariusza ekonoma. W 1985 r. został proboszczem tejże parafii. W latach 1969-1988 (z przerwami) był równocześnie duszpasterzem grekokatolików w Komańczy, Kulasznem, Rzepedzi, Ustrzykach Dolnych, w latach 1967-1974 - w Nowicy, Przystępie, Uściu Gorlickim, Łosiu i Pętnej - Małasto-wie. W Komańczy dzięki pomocy Kurii Biskupiej obrządku rzymskokatolickiego w Przemyślu doprowadził do zbudowania cerkwi greckokatolickiej, która ukończona w roku millenium Chrztu Rusi-Ukrainy w 1988 r. została poświęcona przez Sekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich abp. Mirosława Marusyna. Jako dziekan przyczynił się do odzyskania i remontu w latach 1988 - 1991 cerkwi w Jarosławiu i Chotyńcu. Staraniem ks. mitrata Majkowicza odremontowano cerkwie w Rzepedzi, Ustrzykach Dolnych, Nowych Sadach, Malawie, Lesznie-Poździaczu.

W 1969 ks. Teodor Majkowicz został prefektem kleryków greckokatolickich w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Tam też w latach 1982 - 1991 pełnił funkcję rektora wydzielonego Seminarium dla studentów- kleryków obrządku greckokatolickiego w Polsce. Po reaktywowaniu przez Stolicę Apostolską w 1991 r. greckokatolickiej eparchii przemyskiej został jej wikariuszem generalnym i kanclerzem Kurii. 

Dnia 1 czerwca 1996 r. został mianowany biskupem ordynariuszem nowo utworzonej eparchii wrocławsko-gdańskiej, konsekrowany 12 lipca 1996 r., 3 sierpnia 1996 r. objął kanonicznie rządy w diecezji. Zmarł 9 maja 1998 roku. 


Publikacje z dziejów Kościoła greckokatolickiego, m.in. Kościół greckokatolicki w PRL, [w:] Polska-V kraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. l, Przemyśl 1990.

DEWIZA BISKUPIA - w języku cerkiewnosłowiańskim: WIM BO JEMUŻE WIROWACH (Wiem komu zawierzyłem - 2 Tym. l, 12)
       HERB
Na trójdzielnej tarczy, u góry w polu białym Matka Boża „Pokrowa", na dole po stronie heraldycznej prawej w polu błękitnym dwugłowy orzeł srebrny (herb ziemi przemyskiej i sanockiej), po stronie lewej w polu złotym św. Jozafat - patron diecezji wrocławsko-gdańskiej. Nad tarczą pośrodku mitra, po stronie prawej pastorał (żezł), po - lewej krzyż biskupi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz