sobota, 11 maja 2013

Niedziela Antypaschy



Mimo grobu zapieczętowanego, Życiem z grobu
zajaśniałeś, Chryste Boże; i przez drzwi
zamknięte wszedłszy, przed uczniami stanąłeś-
wszystkich Zmartwychwstanie! I ducha prawości
w nas tym odnawiając, według wielkiej Twojej
łaskawości.

Troparion 

Jutro, 12 maja, przypada Niedziela Niewiernego Tomasza, zwaną także Niedzielą Antypaschy. Grecki przedrostek "anty" nie ma znaczenia przeciwstawienia, ale posiada sens słowa "zamiast". Stąd antypascha jest świętem zastępującym Paschę i jednocześnie ją zawierającym. Odnowienie Zmartwychwstania Chrystusa związane jest z osobą św. Tomasza Apostoła zwanego "niewiernym".
Ten "słabej wiary" Apostoł według słów św. Jana Chryzostoma "dzięki łasce Bożej z męstwem i gorliwością apostolską dokonał więcej niż pozostali i obwieszczając Ewangelię obszedł prawie całą ziemię". Tradycja Kościoła podaje, że zaniósł on Ewangelię narodom Palestyny, Mezopotamii, Etiopii i Indii.
W tym dniu jest myrowanie, czyli kreślenie znaku krzyża pachnącymi olejami na czołach wiernych i rozdanie artosa-chleba pszennego, który w Niedzielę Paschy był poświęcony i przez cały tydzień był wystawiony w cerkwiach. Carskie i diakońskie wrota, które od Jutrzni Paschalnej i przez cały tydzień były otwarte, w Niedzielę Antypaschy zostają zamknięte.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz