środa, 22 maja 2013

Przeniesienie relikwii Świętego Mikołaja z Myr w Licji do Bari w ItaliiNadszedł dzień uroczystego święta, miasto Bari się cieszy, z nim zaś cały świat w pieśniach i duchownych śpiewach wylewa swą radość, dziś bowiem jest świąteczna uroczystość z okazji przeniesienia czcigodnych i wielce uzdrawiających relikwii biskupa i cudotwórcy Mikołaja, który jak słońce niezachodzące zajaśniał świetlistymi promieniami, rozganiając ciemności pokus i nieszczęść od tych, którzy z wiarą śpiewają: Wybawiaj nas jako orędownik nasz, wielki Mikołaju.
Troparion, ton 4
 Święty Mikołaj Cudotwórca urodził się pod koniec III wieku za panowania cesarza Waleriana (ok. 270 r.) w nadmorskim mieście Patra w Azji Mniejszej. Miasto to należy dzisiaj do Turcji, ale w ówczesnym czasie wchodziło w skład rzymskiej prowincji Licja. Święty Mikołaj był jedynym dzieckiem zamożnych i bogobojnych rodziców: Teofana i Nonny. 
Święty Mikołaj przeżył 65 lat. Zmarł po krótkotrwałej chorobie 6 grudnia - pomiędzy rokiem 345 a 352. Ciało licyjskiego biskupa spoczęło w podziemnej krypcie katedralnej świątyni w Myrach. Otaczająca go za życia charyzma, wkrótce przerodziła się w kult. Hagiografia zachowała opowieść o cudownych uzdrowieniach, które dokonały się przy jego grobie. Niezwykły w Swej miłości Bóg zdecydował, by jego relikwie wydzielały leczniczą mirrę. Chrześcijanie przypisują mu orędownictwo przy uzdrowieniach z różnych chorób. Modlą się do niego podróżujący lądem i morzem, będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej oraz ci, którzy mają problemy rodzinne. Cudotwórca to patron wdów i sierot.

W XI wieku muzułmanie pustoszyli ówczesne imperium greckie. Znieważali świątynie, relikwie, święte księgi. Chrześcijanie Wschodu i Zachodu obawiali się, że muzułmanie zniszczą relikwie św. Mikołaja. Dlatego też mieszkańcy Bari postanowili uratować relikwie. 11 kwietnia 1087 roku przebrani za kupców Włosi wypłynęli w kierunku Myr. Po kilku tygodniach żeglugi okręty osiągnęły cel. 9 maja 1087 roku statki wróciły do portu w Bari z relikwiami świętego Mikołaja. Po roku od tych wydarzeń mieszkańcy Bari wybudowali kamienną świątynię w cześć świętego Mikołaja (stoi do dziś), a jego moszczy złożyli w nowym srebrnym sarkofagu. Konsekrujący bazylikę papież Urban II wyprawę Włochów nazwał przeniesieniem relikwii Świętego Mikołaja z Myr w Licji do Bari w Italii i ustanowił na tę okoliczność święto kościelne.
Cerkiew greckokatolicka  czci pamięć świętego Mikołaja Cudotwórcy 19 grudnia (6 grudnia wg starego stylu) oraz 22 maja (9 maja wg kalendarza juliańskiego) - dzień przeniesienia relikwii z Myr Licyjskich do Bari. Moszczy świętego Arcybiskupa nawet współcześnie wydzielają cudowny olejek, który ma właściwości lecznicze.
W Dekanacie Sanockim to świętą uroczyście odznaczają parafie w Rzepedzi i Olchowcu.Stan dzisiejszy bazyliki pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Bari, w której umieszczono przeniesione w 1087 roku
relikwie św. arcybiskupaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz