sobota, 25 maja 2013

Grekokatolicy obchodzą Dzień Chorego


W najbliższą niedzielę, 26 maja 2013 roku, zwaną Niedzielą o Paralityku UCGK będzie obchodzić  Dzień Chorego. Cerkiew wzywa należycie wyjawiać miłość do chorego. Modlitwą i opieką duszpasterską otoczyć wszystkich chorych, cierpiących, ich rodziny, a także lekarzy i cały personel medyczny, który swoją służbą stara się zachować życie chorych i powrócić im zdrowie.
Podczas Boskiej Liturgii w Niedzielę o Paralityku w świątyniach UCGK będzie odmawiana szczególna modlitwa w intencji chorych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz