poniedziałek, 13 maja 2013

Ukraina: Grekokatolicy o oczekiwaniach wobec księży

Kapłan powinien być „ojcem” w swej parafii, którego można by się poradzić w każdej sprawie – to jedno z życzeń, jakie wierni zgłosili pod adresem swego duchowieństwa na II Kongresie Świeckich Metropolii Kijowsko-Halickiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UCGK). Obradował on 9 maja w cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Kijowie pod hasłem „Nowa ewangelizacja: wyzwania i zadania”.


Uczestnicy Kongresu wysunęli szereg uwag i oczekiwań wobec swych duchownych. Kapłan powinien być przede wszystkim „ojcem” swej parafii. W tym celu warto byłoby opracować podręcznik metodyczny, który uczyłby, jak duchowny ma wychowywać ludzi, i to nie tylko gdy chodzi o ich zachowanie w świątyni, ale też w sprawach ogólnych. Proszono również, aby kapłani głosili więcej kazań zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie, aby biskupi spotykali się z młodzieżą – przynajmniej raz na rok. Wyrażono życzenie tworzenia ośrodków nowej ewangelizacji, głoszenia nauk przedmałżeńskich, zakładania przedszkoli kościelnych, a także zatrudniania na etatach tych parafian, którzy zajmują się służbą socjalną na swym terenie.

I Kongres Świeckich odbył się w 2010, a zgłoszone wówczas wnioski przedstawiono w tzw. „Mapie Drogowej”, zawierającej szczegółowo wszystkie aspekty niezbędne do skutecznego rozwijania wspólnot parafialnych. Jak na razie wykonano jedynie niektóre punkty tych postanowień. W tej sytuacji obecny zwierzchnik UCGK arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk opowiedział się za nadaniem „nowej aktualności i mandatu Mapie Drogowej, aby mogła ona nabrać życia”.

za: www.cerkiew.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz