niedziela, 17 czerwca 2012

ŚCIEŻKA HISTORYCZNA „BIESZCZADY ODNALEZIONE” OTWARTA

14 czerwca 2012 r. w dawnej, nieistniejącej już dzisiaj wsi Zawój, odbyła się uroczystość otwarcia ścieżki historycznej „Bieszczady Odnalezione”. Inicjatorem jej powstania był Marcin Dobrowolski, członek Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, który wraz z Bogdanem Czerenkiewiczem i innymi członkami Stowarzyszenia doprowadził do otwarcia tej spacerowej trasy wzdłuż rzeki Wetlinka. Do współudziału w projekcie zaproszono ukraińskie Stowarzyszenie Beskydzke Zemlactwo z Iwano-Frankowska.

Realizacja projektu trwała ponad dwa lata. Początkowo zbierano materiały dotyczące wsi Jaworzec, Łuh i Zawój, w tym świadectwa osób, które w tych wsiach lub pobliskich mieszkały. Po napisaniu wniosku i przyznaniu dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” rozpoczęła się właściwa realizacja projektu.


Jak mówią pomysłodawcy, wytyczenie ścieżki historycznej w Bieszczadach Wysokich, to próba ocalenia od zapomnienia ostatnich śladów dawnych mieszkańców tych ziem – Ukraińców, Polaków i Żydów zamieszkujących wspólnie i zgodnie ten fragment pasma Karpat, próba przypomnienia, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bieszczady tętniły życiem. Ta ścieżka historyczna to swego rodzaju hołd ku pamięci tych wszystkich, którzy w dramatycznych okolicznościach musieli opuścić swoje domostwa wiosną 1947 roku. To wreszcie przestroga dla przyszłych pokoleń, aby nigdy nie dopuścić do podobnej tragedii.

Po krótkich, ciepłych i wzruszających przemówieniach uczestnicy spotkania udali się na pobliskie cerkwisko w Zawoju, gdzie po wspólnej modlitwie poświęcono tablice wytyczające trasę ścieżki „Bieszczady Odnalezione”.

W uroczystości udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic oraz Stowarzyszenia Beskydzkie Zemlactwo, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Cisna, Nadleśnictwa Cisna, Ojciec Amadeusz – proboszcz parafii w Wetlinie, Ojciec dr Miron Michajliszyn z Rzeszowa, Ojciec Mitrat z Iwano-Frankowska, a także Stanisław Kryciński – autor wielu książek i opracowań krajoznawczo-historycznych dotyczących Bieszczadów. Nie zabrakło również dawnych mieszkańców wsi Krzywe, Kalnica, Strzebowiska...


za:www.wetlina.org Brak komentarzy:

Prześlij komentarz