sobota, 2 czerwca 2012

Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica


„Przesławne rzeczy zobaczyły dzisiaj wszystkie narody w mieście Dawida, gdy Duch Święty zstąpił pod postacią języków ognistych, jak bogonatchniony Łukasz opowiada, mówi bowiem: gdy zeszli się uczniowie Chrystusa, był szum, jakby się unosił powiew burzy, i napełnił dom, gdzie siedzieli: i wszyscy poczęli przemawiać dziwnymi słowami, dziwnymi naukami, dziwnymi nakazami Trójcy Świętej”.

Stychyra na jutrzni
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.


Święto ma cztery nazwy:

Pięćdziesiątnica - gdyż, jest ono obchodzone na 50 – ty dzień po Zmartwychwstaniu. Jest tu też pewna analogia do święta ze Starego Testamentu o tej samej nazwie, a które ustanowiono na pamiątkę wręczenia Przykazań na Górze Synaj - kiedy to Bóg zawarł uroczyste przymierze ze Swym narodem wybranym w 50 – ty dzień po wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej - i jednocześnie jako dziękczynienie za pierwociny płodów ziemi (Lb 28,26) i nowe żniwa (Wj 23,16).

Zesłanie Ducha Świętego - ta nazwa mówi o samym fakcie zesłania obiecanego Pocieszyciela – Ducha Świętego Apostołom

Trójca Święta - ta nazwa pochodzi stąd, że w dzień święta są wychwalane wszystkie trzy Osoby. Na nieszporach śpiewana jest stychyra: Przyjdźcie, ludzie, pokłońmy się Bogu w trzech Osobach, synowi w Ojcu z Duchem Świętym: Ojciec bowiem odwiecznie rodzi Syna zawsze będącego i siedzącego raz na tronie, i duch Święty był w Ojcu, wysławiany wraz z Synem: Jedyna siła, Jedyna istota, Jedyna Boskość

Zielone Świątki - Gdy wybrany naród Boży na 50 – ty dzień po wyjściu z Egiptu doszedł do góry Synaj, Mojżesz z godnie z nakazem Bożym kazał sporządzić namioty. Na pamiątkę tego jest zwyczaj ozdabiania zielonymi gałęziami drzew naszych świątyń i domów.

W ten dzień wieczorem na nieszporach czytane są, trzy modlitwy przy których wierni są na kolanach. W pierwszej Cerkiew błaga Boga Ojca, Niewidzialnego, Niepojętego, Niezbadanego, Niezmiennego, Niezwyciężonego o przebaczenie grzechów naszych i uświęcenia nas; w drugiej – Boga Syna, o darowaniu nam ducha mądrości przez udzielenie łask od Boga; w trzeciej - Boga Syna, który zbawił człowieka i zstąpił do piekieł, o udzielania łask żyjącym i o zbawieniu dusz zmarłych.

jr/cerkiew.net.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz