sobota, 9 marca 2013

67. rocznica pseudosoboru lwowskiego

W tych dniach mija 67. rocznica pseudosoboru lwowskiego (8-10.03.1946), w trakcie którego władza sowiecka zlikwidowała UCGK.

Pseudosobór lwowski - zwołany przez stalinowskie władze ZSRR "sobór" zwolenników likwidacji UCGK, rozpoczęty we Lwowie 8 marca 1946.
W zgromadzeniu tym nie wziął udziału żaden z biskupów greckokatolickich (w większości aresztowanych i wywiezionych). Brały w nim udział 232 osoby, w tym 216 księży. Resztę stanowiły "osoby prywatne" dysponujące głosem doradczym, głównie agenci NKWD.

"Delegaci" zdecydowali o likwidacji Unii brzeskiej i „zjednoczeniu” Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.

Wkrótce później nastąpiła również urzędowa likwidacja Rusińskiej Cerkwi Greckokatolickiej na Zakarpaciu (1946-1949) i w Czechosłowacji (1950).

Likwidacja skutków "soboru" lwowskiego nastąpiła wkrótce przed upadkiem Związku Sowieckiego, w latach 1989-1990.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz