czwartek, 21 marca 2013

Prawdziwy post"Bóg nie chce próżnego postu, gdyż poszcząc tak dla Boga, nie robisz nic dla sprawiedliwości. Pość zatem dla Boga w taki oto sposób: Nie czyń nic złego w życiu swoim, lecz służ Panu czystym sercem, przestrzegaj Jego przykazań i postępuj według zaleceń Jego, a nie dopuszczaj do serca twego żadnych złych pożądań. Zaufaj Bogu i wierz, że jeśli to będziesz robił, trwał w bojaźni Pańskiej i powstrzymywał się od wszelkiego złego uczynku, będziesz żył dla Boga. A postępując tak zachowasz post wspaniały i miły Panu. 

 
A oto jak masz postępować: w ów dzień, kiedy pościsz, nie weźmiesz do ust niczego oprócz chleba i wody, obliczysz natomiast, ile byś wydał dnia tego na swoje jedzenie. I sumę tę dasz jakiejś wdowie albo sierocie albo ubogiemu. W taki właśnie sposób uniżysz się, a ten, kto dzięki temu uniżeniu się nasyci, będzie modlił się za ciebie do Pana. Jeśli więc post taki zachowasz, post zostanie ci zapisany, a służba w ten sposób pełniona będzie piękna, radosna i miła w oczach Pana. 
Tych oto zaleceń przestrzegaj wraz z twymi dziećmi i całym twoim domem, a przestrzegając będziesz szczęśliwy. I wszyscy, którzy je usłyszą i zachowają będą szczęśliwi, a o cokolwiek Pana poproszą, na pewno otrzymają".

Pasterz Hermesa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz