czwartek, 14 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA WZAJEMNEGO PRZEBACZENIA WIN (seropustna)
17.03.2013 r.                                                                                                                                                                    
1. Ton tygodnia – 8; Ewangelia Zmartwychwstania - 8.
2. Czytania: Rz 13,11-14,4;  Mt 6,14-21.
3. W dzisiejszą niedzielę, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, w naszych parafiach sprawowany jest obrzęd wzajemnego przebaczenia (взаємного прощення). Wieczorem, w niedzielę, w cerkwiach odprawiane są nieszpory połączone z obrzędem przebaczenia sobie win. Głównym gestem jest wzajemne podanie sobie rąk kapłana z wiernymi i wiernych między sobą. W cerkwiach, gdzie nie ma możliwości odprawienia nieszporów, obrzęd przebaczenia odbywa się po Eucharystii.

4. W poniedziałek 18 marca rozpoczyna się okres Wielkiego Postu według Kalendarza Juliańskiego. Tego dnia obowiązuje ścisły post od nabiału i pokarmów mięsnych.
5. Nabożeństwa w Okresie Wielkiego Postu:
- w poniedziałki, wtorki i czwartki – nie jest sprawowana Liturgia.
- w środy oraz piątki – sprawuje się Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.
- w soboty – sprawuje się Liturgię św. Jana Chryzostoma.
- w niedziele – sprawowana jest Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
- w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu – od poniedziałku do czwartku – odprawia się pokutny Kanon św. Andrzeja z Krety.
- druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu to dni modlitw za zmarłych,
- pierwsza niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Prawosławia,
- trzecia niedziela Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi (Chrestopokłonna),
- w poniedziałek po czwartej niedzieli Wielkiego Postu – Jutrznia z pokłonami

6. W okresie Wielkiego Postu:
- obowiązuje post ścisły od mięsa i nabiału w pierwszy dzień Wielkiego Postu, oraz w Wielki Piątek,
- obowiązuje zakaz spożywania pokarmów mięsnych w piątki,
- obowiązuje zakaz udziału we wszelkiego rodzaju zabawach,
- każdy grekokatolik ma ścisły obowiązek skorzystania z Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
- obowiązuje udział w wielkopostnych rekolekcjach,
- zachęca się wiernych do czynnego uczestnictwa we wszystkich nabożeństwach Wielkiego Postu,
- zachęca się wiernych do powstrzymania się od pokarmów mięsnych także w poniedziałki i środy, a także w cały pierwszy i ostatni tydzień Wielkiego Postu,
- zachęca się wiernych do powstrzymania się od spożywania alkoholu,
- zachęca się wiernych do ograniczenia korzystania z telewizji, internetu oraz różnych używek,
- zachęca się wiernych do podjęcia indywidualnych pokutnych praktyk,
- zachęca się wiernych do praktykowania indywidualnych dzieł miłości bliźniego,
- zachęca się wiernych podjęcia wewnętrznego trudu wzrastania w cnotach chrześcijańskich.
7. W okresie Wielkiego Postu nasze modlitwy rozpoczynamy i kończyny głębokimi do samej ziemi pokłonami.
Pokłony robimy także przy każdorazowym odmawianiu Modlitwy św. Efrema.
Panie i Władco życia mego,
nie daj mi ducha lenistwa, zniechęcenia,
pożądania władzy i próżnych słów.
Daruj zaś słudze Twemu ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości.
O Panie, Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy
i nie osądzać brata mego,
albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków.

Amen.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz